Betonnen voetpad met print

Artikel delen

Tijdens een aanbesteding van de gemeente Heerde heeft Schagen Infra B.V. de opdracht verworven om een smal voetpad door het bos te renoveren. Het bestaande pad bestond uit teerhoudend asfalt en werd op diverse plekken door boomwortels opgedrukt. Het asfalt is om die reden verwijderd en vervangen door beton dat bestand is tegen het opduwen van de boomwortels. Om het pad toch een wat ‘exclusiever’ aanzicht te geven werd gekozen voor een beton samenstelling met 3% zwarte kleurstof en voorzien van een klinkerprint.

In de zeer beperkte ruimte van maximaal 2 meter breed en gehinderd door vele bomen is Schagen in staat geweest om, met een zelf ontwikkelde slipformpaver, het nieuwe betonpad machinaal aan te brengen. Direct na het aanbrengen van de beton werd, met een speciaal voor dit werk gemaakte printrol, een fraaie klinkerprint in de beton aangebracht.

Fietsvriendelijke fietsstraat
Op de Stenenkamerseweg (Gemeente Putten) ligt een drukke fietsroute. Hier werd veel te hard gereden door automobilisten. In opdracht van de gemeente Putten heeft Schagen Infra B.V. deze weg omgetoverd tot een fietsvriendelijke fietsstraat. De weg is ingericht als fietspad waar automobilisten ‘te gast’ zijn.
Langs de weg is ‘Schagen-bermbeton’ aangebracht en in het midden van de weg een visuele rijbaanscheiding. Zowel de bermbeton als de rijbaan scheiding (uitgevoerd in een zwarte betonband) zijn door Schagen machinaal aangebracht. De bermbeton is voorzien van een bezemstreek om voldoende stroefheid te kunnen garanderen en geluidsoverlast te minimaliseren. De rijbaanscheiding en de bermbeton zorgen voor een visuele versmalling en toch een comfortabele en veilige indeling van de rijbaan. Tussen de bermbeton en de rijbaanscheiding is tenslotte rood asfalt aangebracht.

Schagen infra BV, Zwolle, (038) 477 17 41, www.schageninfra.nl