Betonnen zeewering met afbeelding en tekst

Artikel delen

Wie over land of water Breskens nadert, kan er bijna niet omheen: de betonnen deltadijk en deltamuur waarmee het stadje wordt beschermd tegen de zee. De dijk en muur hebben hetzelfde verloop met rechtstanden en gebogen lijnen. Opvallend aan de deltamuur zijn de afbeeldingen en teksten die in de prefab betonnen zeeweringelementen zijn weergegeven. NOE Betonvormgeving ontwikkelde deze figuratie met gebruik van NOEplast profielmatten en CNC gefreesde teksten en malbodemplaten.

Bij Breskens is de waterkering langs de Schelde op deltahoogte gebracht. Ter hoogte van het voormalige fort Frederik Hendrik bestaat deze kering uit een verharde dijk met daarop een betonnen waterkerende muur. Het technisch ontwerp van de waterkering werd gemaakt door het waterschap Scheldestromen. Parklaan Landschapsarchitecten nam het plan ter hand, scherpte het in samenwerking met Archeologisch Adviesbureau RAAP aan en gaf het vorm. Het resultaat is een fraai vormgegeven verbeelding van de lokale historie. In die historie speelt fort Frederik Hendrik een belangrijke rol.

Tekst en afbeeldingen
De 500 meter lange muur bestaat uit 132 betondelen van elk zo?n 2 meter hoog, waarvan minder dan de helft zichtbaar is. Op het zichtbare gedeelte bevindt zich een patroon dat voor elk muursegment uniek is: teksten en afbeeldingen brengen daarbij de historie van Breskens weer tot leven. Dicht bij de haven staan de woorden ‘2012 Scheldeveste Breskens’ en ‘2006 Norm Superstorm’. Op de plaats van het fort staan in het beton de verschillende namen die het fort heeft gehad: Fort Imperial, Fort Frederik Hendrik en Atlantikwall. Aan de strandkant zijn de letters groot; aan de landkant, waar de fiets- en wandelpromenade loopt, zijn belangrijke momenten in de geschiedenis van het fort aangegeven: 1809 Engelse invasie en 1830 Belgische afscheiding. De letters aan deze kant zijn kleiner.
Waar vroeger de lopen van de kanonnen op Engelse oorlogsbodems stonden gericht, is op de deltamuur nu een patroon in beton herkenbaar: de plattegrond van het oude fort. Aan de onderzijde wordt deze gesierd door een halfronde boog als verwijzing naar de batterij kanonnen. Ter hoogte van de batterij zelf is een patroon van kanonnen en artillerie aangebracht. De kanonnen staan als het ware op de Schelde gericht. Op de muur geven vijf kleine RVS informatiepanelen extra uitleg over de betreffende periode.
De geprofileerde bekistingdelen voor de betonnen prefab-elementen waaruit de deltamuur is opgebouwd, werden geleverd door NOE Betonvormgeving. Voor de figuratie werd gebruik gemaakt van NOEplast profielmatjes in de vorm van de kanonnen en forten. De letters, cijfers en malbodemplaten werden CNC gefreesd uit MDF plaatmateriaal en door de modelbouwer in de bekisting opgenomen en afgelakt. Omdat de zeewering een belangrijke constructieve functie heeft, werd veel aandacht besteed aan het ontwerp en de diepte van de uitsparingen voor de patronen en belettering.

NOE-Betonvormgeving b.v., Arkel, (0183) 569 899, www.betonvormgeving.nl