Energieneutraal verwarmd fietspad

Artikel delen

De komende drie jaar krijgt Wageningen als proef een 50 meter lang energieneutraal verwarmd fietspad aan het Onderlangs. Het project komt tot stand door samenwerking met de gemeente Wageningen, Easypath Nederland BV en de TU Delft. In de loop van 2014 wordt op dit stuk fietspad ook de allereerste ‘Glow in the dark’ wegmarkering in Wageningen aangelegd. 

Bij sneeuwval en ijzel heeft het strooien van hoofdwegen prioriteit. Fietspaden zijn daardoor vaak later aan de beurt, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Die leiden in de praktijk tot valpartijen met soms ernstige gevolgen. Bovendien zijn fietspaden niet altijd even goed bereikbaar met groot materieel, waardoor met aangepaste strooivoertuigen moet worden gewerkt. Het strooien van fietspaden is daardoor voor de wegbeheerder relatief duur.
Traditioneel zout strooien is op autowegen effectiever dan op fietspaden. Dit komt, omdat op het fietspad de ‘pompende’ werking van de autobanden ontbreekt, waardoor het dooiproces minder snel werkt. Zout is overigens niet milieuvriendelijk voor de omgeving en vanwege het agressieve karakter ook schadelijk voor wegmeubilair en kunstwerken. Tenslotte gebruiken strooivoertuigen in de regel diesel als brandstof. Het uitrukken van een strooiploeg betekent dan ook een extra uitstoot van fijnstof als ook van CO2. Beiden dragen bij aan ’global warming’ en daarmee aan de negatieve effecten van klimaatverandering.

Verantwoord gelijkmatig verwarmen
Reden voor Easypath Nederland BV de bestaande gekoppelde fietspadelementen verder te ontwikkelen en van verwarming te voorzien door middel van een ingestort leidingregister. De verwarming vindt plaats door klimaatneutrale warmte-koude-opslag en zonne-energie. De aansturing van de verwarming gebeurt geheel automatisch op basis van in het fietspad aangebrachte sensoren, waardoor het fietspad altijd (tijdig) ijs- en sneeuwvrij is.
De wegmarkering is onder slechte weersomstandigheden en in het donker onvoldoende zichtbaar. Vandaar dat het traject wordt voorzien van een in het donker oplichtende wegmarkering. De betonnen elementen zijn onderhoudsvrij en 100% recyclebaar.
Via een web-based omgeving kan het temperatuurverloop in het fietspad worden gemonitord. Easypath fietspadelementen worden zodanig onderling gekoppeld dat er een comfortabel fietspad ontstaat zonder enige merkbare voegovergang. Vanwege het modulaire karakter blijven kabels en leidingen eenvoudig en snel bereikbaar. De hoge betonkwaliteit heeft een lange levensduur tot gevolg.

Easypath Nederland B.V., Steenwijk, (088) 01 56 789, www.easypath.nl