Minder files in stad door verkeersmodel

Artikel delen

Verkeersstromen modelleren gebeurde tot nu toe vooral op het niveau van losse voertuigen of van wegen. Het modelleren van een groter gebied, zoals een complete stad, vergde te veel rekentijd. Dr. Victor Knoop, universitair docent verkeersstroming TU Delft, heeft een nieuw verkeersmodel ontwikkeld dat voor een groot stedelijk gebied de verkeerssituatie wel snel kan berekenen. Hij presenteert het model op 12 januari 2014 in Washington, bij de Annual Meeting of the Transportation Research Board, het belangrijkste jaarlijkse wetenschappelijke congres over verkeer.

Er bestaat een directe relatie tussen de hoeveelheid auto’s binnen een bepaald gebied en de gemiddelde snelheid ter plaatse: dat was al langer bekend. Knoop heeft dat gegeven gebruikt om een nieuw verkeersmodel te ontwikkelen. Dit model gebruikt bijvoorbeeld de wijken van een (groot)stedelijk gebied als basiselement. Daardoor is het aantal elementen veel kleiner, en het model veel sneller. Knoop: ‘We hebben daarmee een tool waarmee je kunt uitrekenen hoe je een druk stedelijk centrum optimaal kunt ontsluiten.’

Tijdswinst door wachten
Het verkeersmodel van Knoop berekent hoe de toestroom van het ene gebied naar het andere gereguleerd moet worden om de doorstroom in alle gebieden optimaal te houden, bijvoorbeeld door verkeerslichten met elkaar te laten ‘praten’. Met minder mensen in een gebied rijdt het verkeer vlotter door, bijvoorbeeld doordat je zo verkeersinfarcten voorkomt (gridlocks). Er zijn twee manieren om mensen buiten een bepaald gebied te houden: door mensen even tegen te houden of door ze om te laten rijden. Beide manieren kosten de bestuurder tijd. Of dit uiteindelijk nuttig is of niet, hangt van veel verschillende factoren af, maar kan nu in ieder geval worden berekend. Dat klinkt misschien gek, maar door te wachten kan de reistijd naar beneden gaan. Knoop: ‘Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je 5 minuten buiten de stad moet wachten, waardoor je uiteindelijk toch 10 minuten eerder op je bestemming bent.’
Het model werkt nu nog alleen met auto’s, maar in de toekomst hopen Knoop en zijn collega’s voetgangers en fietsers in het model te integreren. Ook hoopt Knoop de tool uit te breiden en emissies op deze manier te kunnen berekenen. Immers, de luchtkwaliteit in de stad kan ook enorm verbeteren als de automobilisten buiten de stad moeten wachten totdat ze in de stad kunnen doorrijden. Een uitgebreide versie van het model kan dan niet alleen de verandering in reistijd aangeven, maar ook de effecten op fijnstof en CO2-uitstoot.
Het model is nog niet in de praktijk getest, maar Knoop houdt zich aanbevolen: ‘Ik zou er graag in een Nederlandse stad mee aan de slag gaan.’

Meer informatie:
http://www.trb.org/AnnualMeeting2014/AnnualMeeting2014.aspx
http://victorknoop.eu/research/networktransmissionmodel/