Energierekening Kunsthal fors omlaag

Artikel delen

De jaarlijkse energierekening van de Rotterdamse Kunsthal bedroeg vóór renovatie 256.000 euro. Het gebouw was energetisch zo lek als een mandje. Installatiebedrijf Roodenburg heeft samen met Eneco en Dura Vermeer het gebouw uit 1992 met energielabel G duurzaam gerenoveerd. Dit betekent onder meer dat de schil is aangepakt, het museum een nieuwe compartimentering heeft gekregen en dat de installatietechniek hierop is aangepast en ingeregeld. ‘Energieslurpers’ waren ondermeer de luchtbehandeling en verouderde koelinstallaties. Ook was het gebouw niet goed geïsoleerd. Roodenburg plaatste onder andere een warmtepompinstallatie met warmteterugwinning, CO2-gestuurde ventilatie en nieuwe regeltechniek. Grootste winstpunt is dat er minder lucht hoeft te worden aangezogen en bevochtigd.