EMVI en Aanbestedingswet blijven volle aandacht genieten

Artikel delen

Inmiddels zijn de EMVI-cursussen die CROW voor MKB INFRA heeft gegeven achter de rug. De cursussen genoten een zeer grote belangstelling en zijn verschillende malen bijgeboekt. Een groot aantal ondernemers en inkopers van MKB INFRA-leden kan nu met nog meer vertrouwen de EMVI-aanbestedingstrajecten tegemoet treden. In het verlengde daarvan staat op 4 juni EMVI weer volop in de belangstelling bij MKB INFRA. Tijdens de algemene ledenvergadering die dan plaatsvindt presenteert USP Marketing Consulting hoe er op dat moment door opdrachtgevers en opdrachtnemers met EMVI wordt omgegaan in het kader van de nieuwe Aanbestedingswet. De eerste gesprekken vinden daartoe op dit moment al plaats.