Tijdig de juiste route voor ambulances door actuele informatie over werkzaamheden

Artikel delen

Initiatief RAV IJsselland: navigatiesysteem berekent de snelste alternatieve route

Zo snel mogelijk bij de patiënt zijn: cruciaal voor ambulancediensten. Zeker in een kritische situatie waarbij elke seconde telt. Het uitbannen van onnodige vertragingen in aanrijtijd is daarom een belangrijk doel van Regionale Ambulance Voorziening (RAV) IJsselland. Actuele informatie over wegwerkzaamheden op websites als bijvoorbeeld www.bereikbaaroverijssel.nl is daarbij van wezenlijk belang.

Bewust van noodzaak goede informatievoorziening
Met de juiste informatie kunnen de navigatiesystemen van de ambulances namelijk real time worden ingesteld. De huidige navigatiesystemen houden dan automatisch rekening met de stremming, waardoor de ambulance zo snel mogelijk bij de patiënt is. Daarom wil RAV IJsselland betrokken partijen bewust maken van het belang van het actief gebruiken van de website www.bereikbaaroverijssel.nl. De gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel zijn nauw betrokken bij het initiatief van RAV IJsselland.

“Wegafzetting had funest kunnen zijn”

(Gerson van Zwieten, RAV IJsselland)

‘Het kan net d?e rit zijn’
Gerson van Zwieten en Marc de Vries, beide werkzaam op de ambulance bij RAV IJsselland, staat het nog helder voor de geest. Een spannend moment door vervroegde werkzaamheden aan een brug: “We kregen een A1 (spoedrit) van Zwartsluis naar Sintjansklooster. Bij de Blauwe Hand (Giethoorn) stond een bord dat er op korte termijn werkzaamheden uitgevoerd zouden gaan worden aan de brug van Ronduite. Wij hebben onze weg dus vervolgd. Tot onze verbazing stonden we voor een dichte brug! Dat betekende in dit geval dat we terug moesten rijden naar Zwartsluis, en vervolgens via een enorme omweg Sintjansklooster bereikten. Het resultaat? Een flinke overschrijding van de aanrijtijd. Gelukkig was de patiënt niet kritiek, anders was deze wegafzetting funest geweest! Het is dus ontzettend belangrijk dat werkzaamheden tijdig worden doorgegeven. Het kan net d?e rit zijn!”

‘Bewust van belang goede informatieverstrekking’

Alwine Allon is werkzaam bij de Provincie Overijssel. Ze geeft aan dat het voor de Provincie ook heel belangrijk is om hulpdiensten zo goed mogelijk te kunnen faciliteren in hun werk. “We zijn ons heel bewust van het belang van goede en vooral tijdige informatieverstrekking aan hulpdiensten. Hulpdiensten schuiven regelmatig aan bij de bouwvergaderingen. Daar zijn we heel blij mee, omdat we op die manier al zo vroeg mogelijk met hen kunnen overleggen.”

”Hulpdiensten zo vroeg mogelijk betrekken”

(Wilma Hekman, gemeente Zwolle)