Certificaat ‘Straatwerk’ biedt gegarandeerde kwaliteit

Artikel delen

IKOB-BKB heeft op 3 april 2014 de Beoordelingsrichtlijn 9334 ‘Straatwerk’ vastgesteld. Dit houdt in dat bestratingsbedrijven zich vanaf nu kunnen laten certificeren en hun straatwerk met externe kwaliteitsborging kunnen aanbieden. De beoordelingsrichtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Modern Straatwerk (VMS) met als belangrijkste doel om goed en verantwoord  straatwerk zichtbaar en onderscheidend te maken. 

Voor de totstandkoming van de beoordelingsrichtlijn is een College van Deskundigen samengesteld met de naam ‘College van Deskundigen Openbare Ruimte’. In dit college hebben naast vertegenwoordigers vanuit VMS ook Tuenter,  ROC West Brabant, BFBN/BeST, CROW en de gemeenten Rotterdam en Purmerend zitting. Het gaat hier om een procescertificaat, waarbij steekproefsgewijs controles plaats vinden van projecten in uitvoering. Ook is er een jaarlijkse administratieve controle, waarmee geborgd wordt dat de gecertificeerde bedrijven bij voortduring voldoen aan de eisen uit de beoordelingsrichtlijn.
Voor de eisen is mede gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen, zoals de SEB-kwaliteitsnormen en de Standaard RAW 2012. Daarmee kan de beoordelingsrichtlijn zowel worden gebruikt voor bestekwerk, geïntegreerde contracten, als werken zonder (volledig) bestek en raamcontracten. Een certificaat kan daardoor een goede rol spelen bij het uitvragen van straatwerk. Door in de bestekvoorwaarden of in de vraagspecificatie het certificaat ‘Straatwerk’ op te nemen, heeft de opdrachtgever de zekerheid van aantoonbaar goed bestratingswerk.

Symposium 12 juni
Tijdens het symposium ‘Ontzorgen door borgen’ op 12 juni aanstaande worden de eerste kwaliteitsverklaringen uitgereikt. Er komen verschillende betrokken partijen aan het woord, die hun visie geven op de betekenis van kwaliteitsborging in de openbare ruimte. De interactie tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en certificatie-instelling en het bewust worden en accepteren van elkaars positie, spelen hierin een cruciale rol.