Ruimte voor de Lek, natuur en recreatie

Artikel delen

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft samen met gedeputeerde Ralph de Vries van de provincie Utrecht op woensdag 5 maart 2014 officieel de schop in de grond gezet voor het project Ruimte voor de Lek. Dit project is één van de ruim 30 projecten van het programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. De Lek krijgt meer ruimte waardoor de waterstand bij hoogwater 8 cm lager wordt.

‘De meeste Nederlanders zijn zich helemaal niet zo bewust van het water’, zegt minister Schultz. ‘Niet iedereen realiseert zich dat we 18.000 kilometer dijken nodig hebben om ons land te beschermen, een afstand van Amsterdam tot Sydney. Dankzij Ruimte voor de Lek is dit deel van de Randstad beter beschermd tegen overstromingen.’
De minister vulde samen met kinderen van de Egbertusschool uit Vianen symbolisch emmertjes met zand, en verplaatste die vanuit de uiterwaard naar hoger gelegen gebied. Ook onthulden de minister en de gedeputeerde een bord bij de veerstoep met beelden die de kinderen hebben bij bescherming tegen overstromingen. Ruimte voor de Lek zorgt ervoor dat de Lek bij hoogwater meer water kan afvoeren naar zee. Dit gebeurt door onder andere een zomerkade te verleggen, nevengeulen te graven en de toegangsdam bij de stuw van Hagestein te verlagen. Hierdoor daalt de waterstand bij hoogwater met 8 cm. Het gebied wordt niet alleen veiliger, maar ook mooier. Nieuwe natuur wordt aangelegd, waardoor het gebied aantrekkelijker wordt voor wandelaars en fietsers. Er komen ook uitzichtpunten en extra wandelroutes, vissteiger en een paardenpad.

Het project
De provincie Utrecht heeft de plannen voor Ruimte voor de Lek vormgegeven in opdracht van Rijkswaterstaat, samen met de gemeenten Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Rivierenland. Ook omwonenden en andere belangstellenden zijn intensief betrokken. Zo konden de gemeente Nieuwegein en Vianen recreatieve elementen, zoals speelnatuur, een camperstandplaats en een passantenhaven toevoegen.
De opdracht is in december 2012 gegund aan aannemingscombinatie Ruimte voor de Lek, bestaande uit Martens en Van Oord en Heijmans N.V. Zij hebben tot oktober 2015 de tijd om de werkzaamheden uit te voeren. De aannemerscombinatie is tijdens voorbereidende werkzaamheden gestuit op archeologische vondsten, zoals restanten van twee steenovens uit de 16e of 17e eeuw. Ook zijn een schuur, een oud sluisje en enkele greppels gevonden. Er zijn diverse ecologische onderzoeken in het gebied geweest.

Meer weten? Kijk op www.ruimtevoorderivier.nl.