Meerdere bekistingoplossingen voor Colorado-viaduct

Artikel delen

Op de grens van de Maasvlakte 1 en 2 vindt momenteel een grootschalige reconstructie plaats van de kruising Europaweg-Dardanellenstraat-Coloradoweg. Hier wordt in opdracht van de Projectorganisatie Maasvlakte 2 door MNO Vervat, onderdeel van Boskalis Nederland, het zogenaamde Coloradoviaduct gerealiseerd. De oplevering van het viaduct is gepland voor het najaar van 2014. Voor de grondkerende constructies van het Coloradoviaduct ontwikkelde NOE-Bekistingtechniek een opvallende oplossing. De bekisting wordt hierbij niet ingezet als ‘stortvoorziening’ voor beton, maar als maatvoeringselement voor een bijzondere constructiemethode voor de grondkering. Ook aan de betonnen kunstwerken draagt NOE-Bekistingtechniek bij.

Met de bouw van het Coloradoviaduct wordt de kruising Europaweg-Dardanellenstraat-Coloradoweg als het ware ‘opgetild’. Hierdoor ontstaat er ruimte voor ongelijkvloerse kruisingen met wegen, leidingstroken en spoorlijnen. De ‘opgetilde’ wegen naar het kruispunt toe zijn gefundeerd op een gewapende grondconstructie en worden afgewerkt met prefab voorzetwanden en antracietkleurige randelementen. De gewapende grondconstructie voor het viaduct is opgebouwd uit verschillende zogenaamde grondmatrassen: verschillende lagen kunststof doek met daartussen een combinatie van ter plaatse verdicht zand, grond en betongranulaat.
Voor een nauwkeurige maatvoering van de grondconstructie is gebruik gemaakt van een circa zeven meter hoge bekistingwand van NOE-Bekistingtechniek. Op vijf cm hier vanaf worden de grondmatrassen geplaatst. In totaal is zo ruim 10.000 m2 bekisting opgesteld. De enkelzijdige bekisting wordt opgebouwd op stelconplaten en volledig geschoord, zodat de stormen, die op de open Maasvlakte veelvuldig voorkomen, geen grip hebben op de constructie. Na aanleg van de grondmatrassen wordt de grondkering aan de bovenzijde afgewerkt met een betonnen randelement als landhoofdbalk, waarna de maatvoerende bekisting wordt vervangen door prefab betonelementen die de zijwanden van het viaduct vormen.

Betonkunstwerken
NOE-Bekistingtechniek werd ook gevraagd om een oplossing te leveren voor de betonnen kunstwerken. Het betreft hier twee elementen die ingeklemd liggen tussen spoorlijn en wegen. Aan vier zijden passeren de rechte wegen terwijl beide elementen worden doorsneden door de spoorlijn die hier een bocht maakt.  Voor de uitvoering werd gekozen voor twee frivole vormen met gebogen en strakke, rechte lijnen.
De één meter dikke wanden worden in het werk gestort met NOEtop-bekistingelementen. Op de wanden worden oplegblokken gestort, waarop de uiteindelijke vloer wordt geplaatst. Om een glad betonbeeld te verkrijgen worden speciale, extra grote paneelplaten toegepast die de gehele bekisting over een oppervlak van 265 x 700 cm bedekken. Om beeldverstoringen en naadovergangen tussen de platen te voorkomen, zijn de platen van binnenuit op de bekisting geschroefd en de overgangen voorzien van een cannelure. Deze schijnvoeg zorgt voor een strak en regelmatig beeld. De paneelnaden zijn volledig afgedekt.
De in het werk gestorte 1,5 m dikke wanden worden gerealiseerd met vlakke grootwand NOEtop-panelen van 265 x 530 cm. Deze panelen kenmerken zich door een geïntegreerde gording en hebben een opneembare bekistingdruk van 88 kN/m².

NOE-Bekistingtechniek b.v., Arkel, (0183) 569 888, www.noe.nl