Controles op aankoop en verbruik rode diesel

Artikel delen

Vanaf 1 januari 2013 is in Nederland alleen de blanke, hoogbelaste, halfzware olie en gasolie te koop. De laagbelaste rode diesel, die u vroeger mocht gebruiken voor tractoren, hoogwerkers, verreikers en andere zelfrijdende werktuigen en machines is nu alleen nog toegestaan voor de beroepsscheepvaart.

De reden om u nogmaals te informeren over het verbruik van rode diesel, is omdat er dit jaar bij de controles van de Douane geen sprake meer is van coulance, zoals vorig jaar het geval was. Immers, de overgangsregeling gold tot 1 juli 2013. Die regeling was er om de gebruikers van rode diesel in de gelegenheid te stellen om hun oude voorraad op te maken. Vorig jaar heeft de Douane in augustus en september een controleactie op het gebruik van rode diesel als brandstof gehouden. Daaruit is gebleken dat een groot deel van de voormalige gebruikers, namelijk 81%, nu gebruik maakt van blanke diesel.

Rode diesel uit het buitenland
In Nederland is het bezit en verbruik van rode diesel definitief verboden, op enkele uitzonderingen na (zie kader). De Belastingtelefoon ontvangt regelmatig de vraag of in Nederland rode diesel mag worden gebruikt die buiten Nederland is getankt. Want in een land als België mag onder bepaalde voorwaarden wel rode diesel worden getankt en verbruikt. Het antwoord luidt dan: ja dat mag, als die rode diesel in de normale brandstoftank van het bedrijfsvoertuig zit en als dit voor dit bedrijfsvoertuig het gebruik van rode diesel in dat land toegestaan is. Over de rode diesel hoeft u in Nederland geen accijns te betalen en u mag het in Nederland oprijden. Wel moet u kunnen aantonen dat de brandstof in het desbetreffende land is gekocht.

Meer informatie
•    Om de brochure ‘Rode diesel verdwijnt na 1 januari 2013’ te downloaden, gaat u naar www.douane.nl , en zoekt u met ‘rode diesel’ in het zoekveld rechtsboven.
•    Belastingtelefoon/Douane (0800) 0143.

Rode diesel: wanneer nog wel toegestaan?

Sinds 1 januari 2013 mag rode diesel (halfzware olie en gasolie voorzien van rode herkenningsmiddelen) alleen nog voorhanden zijn in de volgende tanks:
•    brandstoftanks van schepen (niet pleziervaartuigen) als de minerale olie wordt verbruikt voor de aandrijving van die schepen;
•    opslagtanks voor minerale oliën die zijn bestemd om van daaruit te worden afgeleverd in:
o    de brandstoftanks van schepen (niet pleziervaartuigen);
o    ladingtanks van vaartuigen, voertuigen en treinwagons;
•    opslagtanks van waaruit minerale oliën worden afgeleverd in de brandstoftanks van schepen (niet pleziervaartuigen, allen als deze schepen in bezit zijn van en verbruikt worden door degene die de beschikking heeft over deze tanks).