Rijkswaterstaat start Solar Highways project

Artikel delen

Op 7 april 2014 heeft de Europese Commissie een subsidie van circa 1,3 miljoen euro toegekend aan het project Solar Highways van Rijkswaterstaat. Hiermee kan gestart worden met de ontwikkeling van een innovatief geluidsscherm om duurzame zonne-energie op te wekken. Het geluidscherm moet 275 MWh/jaar opleveren, wat genoeg is om circa 80 huishoudens van stroom te voorzien.

Partners voor het project zijn het Energie Centrum Nederland (ECN) en het Solar Energy Application Center (SEAC). ECN gaat voor dit demonstratieproject een prototype ontwikkelen voor een te plaatsen geluidsscherm van 450 meter lang en 6 meter hoog. In de bovenste vier meter van het scherm zijn aan weerszijden Photo Voltaic-zonnecellen verwerkt. Innovatief is vooral dat er aan beide zijden van het geluidsscherm energie kan worden ingewonnen. De schermelementen zelf bestaan uit tweezijdige zonnecellen. Er komen dan ook geen zonnepanelen op het scherm. SEAC en RWS onderzoeken de mogelijkheden voor exploitatie en monitoren kosten en opbrengsten van het demonstratieproject.

Marktpartijen gezocht
Naar verwachting is het prototype in 2014 gereed. Rijkswaterstaat benadert op dat moment de markt voor de daadwerkelijke ontwikkeling en realisatie van het scherm. Ook gaat Rijkswaterstaat op zoek naar partners in de energiesector die willen instappen in het project. Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat: ‘Duurzaam werken staat hoog op de agenda voor Rijkswaterstaat en daarbij kunnen we niet zonder de innovatiekracht van de markt en kennisinstituten. Solar Highways is daar een mooi voorbeeld van.’
Op dit moment is de beoogde locatie voor het zonne-geluidsscherm de A16 bij Dordrecht waar mogelijk een geluidsscherm komt in het kader van landelijke geluidssanering. De planning is dat het scherm medio 2016 gerealiseerd is, waarna het tot 2019 als demonstratieproject gemonitord wordt.