Ploegam en Van den Biggelaar vormen nieuw bedrijf

Artikel delen

Aandeelhouders van Ploegam bv en Van den Biggelaar Grond- en Waterbouw bv hebben besloten tot de oprichting van een nieuw bedrijf voor de uitvoering van nieuwe activiteiten in de grond- en waterbouw. De naam van de nieuwe onderneming is: Ploegam Biggelaar, grond en waterbouw bv.

De ambitie van de nieuwe onderneming is binnen enige jaren door te groeien tot één van de grotere MKB-bedrijven binnen de Infrasector van Nederland. De vraag naar kennis bij infrabedrijven en de complexiteit van de infrastructurele werken zijn in de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Om blijvend mee te kunnen spelen bij de verwerving van overheidsopdrachten is naast schaalgrootte meer slagkracht nodig evenals investeringen op het gebied van kennis en vakmanschap. Willen MKB-Infrabedrijven hun marktpositie behouden en uitbreiden, dan moeten zij sterk inzetten op maatschappelijke betrokkenheid en oplossingsgerichte innovatie. Het besluit tot oprichting van de nieuwe onderneming sluit aan op deze ontwikkelingen in de inframarkt. De Raad van Bestuur zal gevormd worden door de heren G. (Gijs) Ploegmakers en J.H.F.A. (Hans) van den Biggelaar.