Spoordek klaar in één weekeinde

Artikel delen

Onderdoorgang in oostelijke randweg Doetinchem

De nieuwe oostelijke randweg van Doetinchem gaat verdiept onder de spoorlijn Zevenaar – Winterswijk door. Op locatie, naast het spoor, werd een betonnen spoordek geprefabriceerd. Na het gereed maken van de tunnelbak met stalen damwanden en betonwanden en ontgraven tot beperkte diepte kon het kunstwerk op zijn plaats gelegd worden op tijdelijke opleggingen. Een operatie in één weekeinde, inclusief het weer gebruiksklaar opleveren van het spoor.

Tekst en foto’s: Jan Bol – Bolster Journalistiek

Sinds 2013 is de Oostelijke Randweg Doetinchem in aanleg. De weg werd noodzakelijk geacht, om de stad te ontlasten van doorgaand verkeer, waaronder nogal wat vrachtverkeer. De randweg kruist de spoorlijn Zevenaar-Winterswijk. Uit het oogpunt van veiligheid en voor een soepeler verkeersafwikkeling wordt de weg ter plaatse van de kruising met het spoor verdiept aangelegd. Voor het autoverkeer geldt ter plaatse een maximumsnelheid van 50 km/h. Fietsers en voetgangers kunnen geen gebruik maken van de onderdoorgang.
ProRail is als beheerder van de railinfrastructuur in Nederland opdrachtgever voor de onderdoorgang. ProRail laat de werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de gemeente Doetinchem. Van Spijker Infrabouw uit Meppel voert als hoofdaannemer het werk van de onderdoorgang uit.

Brugdek geprebariceerd
In januari van dit jaar begonnen de voorbereidende werkzaamheden aan beide zijden van het spoor. Het betonnen kunstwerk, het brugdek voor het spoor, is naast het spoor op locatie geprefabriceerd. In het eerste weekeinde van mei 2014 is op zaterdagavond het brugdek op de juiste positie gemanoeuvreerd. Daarna werd op zondag het spoor hersteld. Op maandagmorgen vroeg moest de trein over het viaduct kunnen rijden, een harde eis in de opdracht.
Gerwin Boersma, projectleider van Van Spijker Infrabouw: ‘Het werk voor de onderdoorgang vindt plaats in een gebied dat gevoelig is voor de grondwaterstand, vanwege de natuur. Een bouwkuip maken en langdurig bemalen was geen optie. Mede daarom was het niet mogelijk om het kunstwerk onder het spoor te bouwen. Het kunstwerk prefabriceerden we daarom op locatie, naast het spoor.’
‘Het brugdek ligt nu op een tijdelijke oplegging. Tussen de damwanden ter plaatse maken we een vloer van onderwaterbeton, voor een gesloten bouwkuip. Daarna kunnen we daarin de betonnen draagconstructie maken en aansluiten op het betonnen brugdek van het spoor. Bemalen blijft zo beperkt. De tijdelijke oplegconstructie kan daarna weg. Ter plaatse van het landhoofd blijft een verloren damwand staan.’

Stopwagen

  ©JWBol

Een zogenoemde stopwagen brengt in een doorgaande arbeidsgang het nieuwe stuk spoor op de juiste hoogte en waar nodig onder de juiste hellingshoek (jargon: verkanting), met name in een bocht (jargon: boog).
Het type Beaver kan op een trailer aangevoerd worden. Voor het in positie brengen verheft de stopwagen zich op vier hydraulische stempels. Dan kan de trailer eronderuit. Daarna komt een centrale hydraulische stempel als ondersteuning onder de stopwagen, in het midden van het spoor. De vier stempels worden ingetrokken, waarna handkracht voldoende is om de stopwagen in de juiste positie boven het spoor te krijgen. Door inschuiven van de centrale stempel komt de wagen op het spoor te staan.
 

Projectgegevens

Ondergang spoor Zevenaar – Winterswijk, deelproject in aanleg van de Oostelijke Randweg Doetinchem

Opdrachtgever Oostelijke Randweg Gemeente Doetinchem
Opdrachtgever onderdoorgang ProRail, Utrecht
Hoofdaannemer onderdoorgang Van Spijker Infrabouw BV, Meppel
Leggen nieuw spoor en aansluiten op bestaand spoor Dura Vermeer, Hoofddorp
Adviesbureau Antea Group, Heerenveen