InfraTech Innovatieprijs 2015

Artikel delen

De InfraTech Innovatieprijs, die in 2015 voor de negende keer wordt georganiseerd, heeft tot doel om baanbrekende ideeën op het gebied van infrastructuur te bevorderen en te belonen met een prijs. Het begrip infrastructuur moet daarbij ruim worden opgevat: wegen, spoor, vaarwegen, straatmeubilair, bewegwijzering, riolering, energiewinning, ICT, et cetera. Op de tweede beursdag van InfraTech, woensdag 21 januari 2013, zullen de prijzen feestelijk worden uitgereikt in Ahoy Rotterdam.
 
InfraTech geeft met de innovatieprijs een podium aan bedrijven, overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, studenten en particulieren om hun innovatieve ideeën te presenteren. Van individuen tot universiteiten, van bouwbedrijven tot ingenieursbureaus, iedere betrokkene met een vernieuwend idee kan deelnemen. Het kan hierbij gaan om een innovatie die recent is uitgevoerd, nog in ontwikkeling is of een volledig outside-the-box concept is. Een professionele jury uit de branche beoordeelt alle inzendingen op het vernieuwende karakter, het maatschappelijk nut en het creatieve gebruik van tijd, geld en middelen. Alle inzendingen worden tijdens InfraTech 2015 op de beursvloer gepresenteerd.
De InfraTech Innovatieprijs wordt georganiseerd door Bouwend Nederland. Alle inzendingen worden beoordeeld door een deskundige vakjury bestaande uit:

  • Jan Hendrik Dronkers, Directeur-Generaal Rijkswaterstaat
  • Ron Voskuilen, Algemeen Directeur Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam
  • Annemieke Nijhof, CEO Tauw Group BV
  • Maxime Verhagen, Voorzitter Bouwend Nederland
  • Rob Vos, GMB Civiel
  • Nicole van der Velden, Movares

 
Categorieën
Innovators kunnen zich inschrijven voor drie verschillende categorieën: Toegepaste innovatie, Geplande innovatie en OpdrachtgeversDROOM (nieuw!) en de Halftime Award. Bij Toegepaste innovatie gaat het om innovaties die – nadrukkelijk door bouwbedrijven – al zijn toegepast in projecten. Het kan gaan om een nieuw bouwproduct, bouwproces, bouwsysteem of een nieuwe vorm van dienstverlening. Bij Geplande innovatie gaat het om innovaties die – nadrukkelijk door leveranciers – in ontwikkeling zijn om te worden toegepast. De OpdrachtgeversDROOM wordt geformuleerd vanuit de visie van een opdrachtgever, over hoe de infrastructuur in 2025 eruit zou moeten of kunnen zien. Eén van de dromen van de opdrachtgevers is dat de betonnen kunstwerken worden vervangen, gerenoveerd en/of een tweede leven krijgen, maar meer zijn dan een verbinding. De gedroomde kunstwerken hebben meerdere functies: niet alleen veilig naar de overkant, maar bijvoorbeeld ook energie opwekken, geïntegreerd zijn met (verkeers)informatie, onderhoudsvrij, 100% recyclebaar, enzovoort. Waardevolle inzendingen kunnen mogelijk een vervolg krijgen voor daadwerkelijke doorontwikkeling en uitvoering via de BouwCampus in Delft.
Maar ook in het alledaagse, routinematige werk in de infrastructuur wordt geïnnoveerd. De jury zal naast de Innovatieprijzen ook weer de HALFTIME-vermelding toekennen aan inzendingen die aantoonbaar snellere realisatie bereiken met minder hinder.
De winnaars van de InfraTech Innovatieprijs 2015 mogen zich een jaar lang InfraInnovator noemen. Daarnaast ontvangen zij een InfraTech promotiepakket ter waarde van € 2.500,- of € 500,- cash. De uitreiking van de prijs vindt plaats op de tweede beursdag van InfraTech, op woensdag 21 januari 2015.
Alle inzendingen worden tijdens InfraTech 2015 in een galerij getoond met grote posters en videobeelden. Elke inzending bevat een toelichting over bijvoorbeeld het maatschappelijk en/of praktisch probleem waar de innovatie een oplossing voor biedt, wat de verdiencapaciteit is van de innovatie qua tijd/geld/materiaalbesparing en dergelijke en met wie de innovatie tot stand kan komen (indien het nog niet toegepast wordt).
 
Cobouw Publieksprijs
Naast een vakprijs, zal ook de Cobouw Publieksprijs worden uitgereikt. Op de website www.cobouw.nl kan het publiek alle inzendingen voor de InfraTech Innovatieprijs bekijken en eenmalig een stem uitbrengen op hun favoriet.