Onderhoudsvrije integraalvoeg vermindert geluidoverlast en trillingen

Artikel delen

BAM Wegen heeft in overleg met Rijkswaterstaat op de A4 bij Hoogmade een proefvak aangelegd met vier ‘stille’ integraalvoegen. Op basis van computersimulaties, metingen in situ en visuele inspecties wordt gedurende een periode van drie jaar gemonitord of de voegen goed functioneren. Door temperatuur-, rek- en verplaatsingssensoren in het weggedeelte in te bouwen, beschikt BAM over accurate data over de werking van de integraalvoeg. BAM streeft ernaar zo snel mogelijk een goedkeuringscertificaat van Rijkswaterstaat te ontvangen zodat de voeg breed kan worden toegepast.
 
BAM heeft vanaf 2012 ervaring opgedaan met het realiseren van integraalvoegen. Met een integraalvoeg is het mogelijk de overgang tussen kunstwerk en weglichaam te laten verdwijnen. Hierdoor wordt  het onderhoud van de voegovergang en de overlast voor weggebruikers en omwonenden geminimaliseerd. De nieuw ontwikkelde integraalvoeg is door BAM voor het eerst toegepast op de A12 en op stadsbrug De Oversteek in Nijmegen. De stootplaat wordt bij de integraalvoeg verankerd aan het kunstwerk. Alle bewegingen van de brug onder invloed van de temperatuur manifesteren zich daardoor aan het vrije einde van de stootplaat. Door gebruik van een zeer flexibel polymeer gemodificeerd asfaltmengsel en wapeningsnetten van glasvezel is het mogelijk de voeg permanent onzichtbaar onder het asfalt te laten verdwijnen. Hierdoor vermindert de geluidoverlast en treden er nauwelijks nog trillingen op. De overlast van wegverkeer voor de directe omgeving is daardoor een stuk lager. Bovendien is de voeg onderhoudsvrij. De ervaringen met de voegen op De Oversteek, die ruim een jaar geleden zijn aangebracht en  voortdurend worden gemonitord, zijn positief.
Meetresultaten
Het  polymeer gemodificeerd asfaltmengsel is ontwikkeld in het asfaltlaboratorium van BAM in Utrecht en is cruciaal voor de werking van de voeg. Eén van de mengsels is een fijn gegradeerd asfalt met veel polymeer gemodificeerd bitumen. Daardoor is het mengsel nagenoeg ongevoelig voor vermoeiing en heeft het een extreem hoge rek bij breuk, zelfs bij lage temperaturen. Voor een optimale werking is het van belang het mengsel goed te verdichten. Het walsen gaat door tot een temperatuur van 40 graden Celsius, terwijl bij traditionele deklagen al wordt gestopt met walsen bij 85 graden Celsius. Op basis van de eerste meetresultaten en computersimulaties (met eindige elementenberekeningen) is de verwachting dat de garantieperiode van twintig jaar voor De Oversteek zonder problemen wordt gehaald.