Bijzondere evenementen

Artikel delen

Zie ook het programma.
 
CROW Kennisprogramma
De lancering meemaken van CROW ProContract, hét platform voor aanbesteden en contracteren? Weten hoe u assetmanagement toe kunt passen in (weg)beheer? Of mee discussiëren tijdens het CROW Cobouw Infradebat? Allemaal onderwerpen die nu in de sector spelen en die tijdens het Kennisprogramma dat CROW op InfraTech aan bod komen.
 
IKT Nederland Rioleringstheater
IKT Nederland verzorgt in het Rioleringstheater op de beursvloer interessante lezingen door onder andere de volgende sprekers:

  • Mevrouw Francken van Vlario: actuele ontwikkelingen in Europa,
  • Prof. Bosseler: asset-management voor de rioleringsbranche, vanuit het perspectief van een verdergaande Europese samenwerking,
  • De heer Gastkemper van Stichting Rioned: stand van zaken van het kennisprogramma rioolrenovatie.

 
WIJ Theater
Jonge Geesten ® brengt het concept ‘WIJ’ dat een centrale positie op de beurs krijgt en inhaakt op het beursthema ‘Krachtig vooruit’. In ‘WIJ’ wordt een enerverend belevingsprogramma aangeboden, waarbij bezoekers worden uitgedaagd over hun grenzen heen te kijken en bovenal te ervaren door te doen. Bekende en onbekende gasten van binnen én buiten de sector zullen inspireren, prikkelen en een andere kijk geven op de praktijk. Zo zal Otto Scharmer -docent MIT en grondlegger van Theory U- een masterclass geven. ‘WIJ’ is op de beurs een neutrale plaats voor opdrachtnemers, (publieke) opdrachtgevers en kennisinstellingen.
 
Marktdag Rotterdam         
De Marktdag van de Gemeente Rotterdam die op dinsdag 20 januari plaatsvindt, focust op het realiseren van een goede leef- en werkomgeving qua ambitie passend bij de wereldstad Rotterdam. Rotterdam is nooit af en zal zich altijd blijven ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk om in te zetten op efficiëntie, duurzaamheid en kwaliteit. Op de Marktdag wordt bekeken voor welke uitdagingen de stad de komende jaren staat. De wijze waarop projecten aangepakt gaan worden, de benodigde innovatie en het terugdringen van verspilling zijn zaken die aan de orde zullen komen.
 
Marktdag Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat organiseert op woensdag 21 januari de jaarlijkse Marktdag voor zakelijke partners met als thema. Aan bod komen: leerervaringen Best Value Procurement, het bespreken van belemmeringen bij innovatiegericht inkopen en sprekers en toehoorders gaan in gesprek over BIM (BouwInformatieModel). Daarnaast zullen Jan Hendrik Dronkers en Cees Brandsen bezoekers meenemen in hun visie op hoe wij samen krachtig de toekomst in kunnen.