InfraTech 2015: Krachtig vooruit!

Artikel delen

InfraTech is al jarenlang dé ontmoetingsplaats voor de infrastructuur. In 2015 vindt deze tweejaarlijkse vakbeurs voor de elfde keer plaats, en wel van 20 t/m 23 januari in Ahoy Rotterdam. Een goed functionerende infrastructuur is van cruciaal belang voor de Nederlandse economie en samenleving. Daarom is het belangrijk dat de infrasector zich blijft ontwikkelen en blijft doorgroeien. De infrabranche bezit enorm veel kracht; in de letterlijke zin van materialen, maar ook in arbeidskracht en kennis. In 2015 ligt de focus van InfraTech dan ook op creatief denken en het bundelen van kennis om daarmee de infrasector met volle kracht vooruit te laten gaan.
 
Kracht is het thema van InfraTech 2015. Ook voor de infrasector is het een uitdagende tijd. Door middel van co-creatie, slimme oplossingen en anticyclisch te werken kunnen bedrijven zich met eigen kennis en kunde blijven ontwikkelen. Om het belang van InfraTech als ontmoetingsplaats te onderstrepen zijn Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam gastheren van de beurs. InfraTech is dan ook de grootste en  toonaangevende beurs op het gebied van infrastructuur in Nederland. De beurs is gegroeid van 201 exposanten en 8.207 bezoekers bij de eerste editie in 1996 naar 535 exposanten en 20.294 bezoekers in 2013.
‘De laatste tijd zoeken we naar nieuwe openingen die ons helpen om onze klanten, politiek en burgers, te bedienen in deze tijd van crisis en schaarste. We spreken daarbij over ‘allianties’, ‘co-creatie’ en andere wegen naar samenwerken. Maar die fraaie termen betekenen niets zonder de mensen uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten die er samen hun schouders onder zetten en elkaars kracht aanboren. InfraTech is al jaren een belangrijk platform waar die mensen elkaar vinden en met elkaar in een uitstekende ambiance en vertrouwen scheppende sfeer inspirerende bijeenkomsten bijwonen en daar een open dialoog aangaan. Ik wens ons allen een open en creatief InfraTech 2015 toe!’, zegt Jan Hendrik-Donkers, Directeur-Generaal Rijkswaterstaat.
Johan Vermeer, directeur ingenieursbureau Gemeente Rotterdam, voegt toe: ‘Gezonde spanning tussen een deskundige opdrachtgever en een deskundige leverancier kan leiden tot innovatie, een nieuwe aanpak of anders samenwerken, maar zeker leidt het tot een bouwwerk met de beste waarde. Dat geldt zowel bij nieuwbouw als bij beheer en onderhoud. InfraTech 2015 brengt opdrachtgevers en opdrachtnemers weer tot elkaar. Vandaar dat de gemeente, samen met Rijkswaterstaat, beide als leden van het Opdrachtgeverforum, met graagte weer gastheer is van dit toonaangevend evenement binnen de infrastructuur.’
 
InfraTech Innovatieprijs
Tijdens InfraTech 2015 wordt wederom de InfraTech Innovatieprijs uitgereikt. Deze prijs is een uitstekende gelegenheid voor de markt om technische en procesinnovaties onder de aandacht te brengen. Deze editie zijn innovatievragen van de publieke opdrachtgevers geformuleerd om de markt, kennisinstellingen en het onderwijs uit te dagen met praktische oplossingen te komen. De InfraTech Innovatieprijs wordt georganiseerd door Bouwend Nederland.
 
Uitgebreid Kennisprogramma
Om een bezoek aan InfraTech nog krachtiger te maken, wordt veel aandacht besteed aan het kennisprogramma dat plaatsvindt in het Congres- en Vergadercentrum. De samenwerkings- en strategische partners ontwikkelen dit programma met input van opdrachtgevers en marktpartijen in de programmacommissie. Zo vinden er tijdens InfraTech dagelijks discussies, netwerksessies en inhoudelijke sessies over de actualiteit plaats.
CROW bundelt haar symposiumaanbod in het CROW Kennisprogramma, Bouwend Nederland clustert kennisbijeenkomsten van haar vakgroepen en Rijkswaterstaat en Gemeente Rotterdam organiseren Marktdagen om buiten de projectcontext in gesprek te gaan met opdrachtnemers.

Thema-indeling
De beursvloer van InfraTech is wederom opgedeeld in verschillende thema's die allemaal een segment binnen de infrastructuur vertegenwoordigen:

 • Infrastructuur [letterkleur groen]
 • Water [letterkleur blauw]
 • Openbare ruimte & Mobiliteit [letterkleur lila]
 • Riolering (nieuw in 2015!) [letterkleur lichtbruin]

 
Thema Infrastructuur
Bouw- en infrabedrijven geven anno 2015 voornamelijk invulling aan vragen vanuit de markt en bieden concrete oplossingen aan. Complexe vragen vanuit thema’s als duurzaamheid en energie, waarbij de eindgebruiker steeds meer bepalend is, moeten het hoofd worden geboden. Belangrijke nieuwe technologische ontwikkelingen zijn noodzakelijk om verdere industrialisering vorm te geven en er zal efficiënter en goedkoper gebouwd moeten worden met een hogere kwaliteit. Binnen dit thema vallen alle exposanten die met bouw en beheer van infrastructurele werken te maken hebben. Naast de aannemerij presenteren opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat en de Provincies zich hier, evenals ingenieurs- en adviesbureaus en aanbieders in de detachering en automatisering (ICT-plein). U vindt op dit themaplein:

 • Bouwstoffen
 • Bruggenbouw
 • Civiele Techniek
 • Grondbouw
 • Ondergrond
 • Railbouw en Spoorinfra
 • Sloop en recycling
 • Wegenbouw
 • Waterbouw

 
Thema Water
Klimaatverandering en bodemdaling stellen de Nederlandse waterbeheerders voor uitdagingen. Sinds begin 21e eeuw komt integraal waterbeheer steeds meer terug in het beleid. Waar het voorheen vooral gericht was op snel en veilig afvoeren van water, wordt het watersysteem steeds meer als geïntegreerd geheel benaderd. Recente ontwikkelingen zoals afkoppelen van hemelwater en de trits vasthouden-bergen-afvoeren komen steeds vaker terug in het beleid. Waterschappen, toeleveranciers en aannemers presenteren zich onder andere in dit thema. Er is aandacht voor:

 • Aanleg en onderhoud drinkwatervoorziening
 • Afvalwater
 • Drainage
 • Grondwaterbeheer
 • Leidingsystemen
 • Pompen en gemalen
 • Regenwaterbeheer

 
Thema Openbare ruimte & Mobiliteit
Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat tot 2025 de bevolking van Nederland groeit naar 17,4 miljoen. Driekwart van deze groei vindt plaats in de 27 grote gemeenten die nu al 100.000 of meer inwoners hebben. die ontwikkeling vraagt om een vernuftige indeling van de openbare ruimte en aandacht voor alle mobiliteit gerelateerde thema’s.
Alle exposanten die zich bezighouden met mobiliteitsoplossingen en openbare ruimtes, in stedelijk of landelijk gebied, die ontwikkeld en onderhouden dienen te worden, passen binnen dit thema:

 • Bestrating
 • Bewegwijzering
 • Groenvoorziening (aanleg en onderhoud)
 • Inrichting openbare ruimte/buitenruimte
 • Signaleringssystemen
 • Straatmeubilair
 • Verkeersgeleiding
 • Verkeersmeet- en regelsystemen
 • Verlichting
 • Vervoers-  en mobiliteitsoplossingen
 • Wegbebakening

 
Thema Riolering [lichtbruin] [GWW.06.14.Infratech.6.jpg. klein]
Het thema Riolering is nieuw in 2015! Rioolvervanging en maatregelen voor beperking van (grond)wateroverlast en verbetering van de waterkwaliteit vergt de komende tien jaar een investering van circa 10 miljard euro. Men streeft in deze sector dus ook naar een duurzamer afvalwaterketen met terugwinning van grondstoffen, energie en water. Innovatieve ontwikkelingen zijn hierbij van cruciaal belang. Aannemers, toeleveranciers, ingenieurs- en adviesbureaus zullen onder andere op InfraTech 2015 aanwezig zijn om de nieuwste ideeën op dit gebied te tonen. De exposantendoelgroep bestaat uit advies, ontwerp, aanleg, reiniging en onderhoud van rioleringssystemen voor zakelijke opdrachtgevers en overheid met de volgende hoofdactiviteiten:
•          Rioolaanleg
•          Rioolreiniging
•          Rioolinspectie
•          Rioolsanering
•          Ontstopping
•          Machinaal vegen
•          Relining
•          Automatiseren
 
Collectieve beursdeelnames
Er ontstaan steeds meer collectieve deelnames op InfraTech. Ook in 2015 bundelen diverse partijen hun krachten en zullen zich gezamenlijk presenteren op onder andere:

 • Provincieboulevard
 • Plein NL van Rijkswaterstaat
 • ICT-Plein: op het ICT Plein treft u aan aanbieders in de detachering en automatisering voor de infrabranche.
 • Gemeenteplein
 • Startersstraat
 • Try-out Plein: op het Try-Out Plein staan partijen die nog niet eerder hebben deelgenomen aan InfraTech en zich toch graag via een laagdrempelige stand presenteren aan de branche.
 • Opleidingenstraat: diverse opleidingen gericht op de infrasector gegroepeerd op een plek op de beurs
 • NVAF Funderingsplein
 • InnovatieGalerij: hier worden alle inzendingen getoond van de Innovatieprijs. De genomineerden en winnaars zijn vanaf woensdag 22 januari bekend en zichtbaar op het plein.