Aanbesteden via nieuwe Aanbestedingswet op goede weg!

Artikel delen

Het lijkt erop dat bij aanbesteden via de nieuwe Aanbestedingswet de juiste weg is gevonden. Dit concludeerde de voorzitter van MKB INFRA, Daan Stuit, tijdens de ledenvergadering van MKB INFRA in november bij de presentatie van de Monitor Nieuwe Aanbestedingswet door USP Marketing Consultancy.
 
Het clusteren van opdrachten lijkt zich te stabiliseren en zelfs iets af te nemen; één van de doelen van MKB INFRA destijds bij de totstandkoming van de nieuwe Aanbestedingswet. Daarnaast neemt de transparantie toe; een tweede doelstelling van de nieuwe Aanbestedingswet. Tevens neemt het aandeel EMVI binnen het aanbesteden bij opdrachtnemers toe. Maar minpunt blijft dat de offertekosten door EMVI nog steeds sterk toenemen en dat behoeft bijstelling, aldus MKB INFRA.
 
Clusteren neemt af / transparantie neemt toe
De mate waarin clustering wordt toegepast verschilt sterk van opdrachtgever tot opdrachtgever, zo blijkt uit het USP-onderzoek. De mate waarin opdrachtgevers aangeven clustering toe te passen is in 2014 gestegen ten opzichte van 2013, maar ten opzichte van voorjaar 2014 gestabiliseerd. Het clusteren van verschillende disciplines is in 2014 sterk afgenomen. Daarnaast blijkt het aandeel onnodige clusteringen volgens opdrachtnemers afgenomen; een vijfde ervaart dit nog, ten opzichte van een kwart vorig jaar. Dit komt met name voor bij gemeenten en de rijksoverheid.
De transparantie lijkt overigens toe te noemen; steeds meer opdrachtnemers zien dat eerst op kwaliteit en dan op prijs wordt beoordeeld. En opdrachtgevers maken steeds vaker de prijs openbaar.
 
Aandeel EMVI opdrachtnemers neemt toe / offertekosten stijgen
Het aandeel EMVI (Economisch Meest Voordeling Inschrijving) binnen de diverse aanbestedingsvormen vanuit de opdrachtnemers is toegenomen ten opzichte van 2013. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat steeds minder opdrachtnemers een vergoeding krijgen voor het kwalitatieve deel. En indien men wel een vergoeding ontvangt, staat deze niet in verhouding tot het gevraagde. Ook opdrachtgevers beseffen dit.
De toenemende offertekosten door EMVI vormen een ander knelpunt. Zo’n 90% van de opdrachtnemers heeft de offertekosten zien stijgen door EMVI, waarbij de gemiddelde stijging 46% bedraagt. Dit verdient expliciet aandacht de komende tijd, waarbij duidelijk met elkaar – of politiek – af te spreken regels moeten worden gehanteerd.
 
De monitor Nieuwe Aanbestedingswet is te downloaden van de site www.mkb-infra.nl.