PERSSAP DUO GOOT gescheiden afvoer van perssap en regenwater

Artikel delen

De Perssap Duo Goot van Fabiton is dé praktische oplossing voor gescheiden afvoer van perssap en regenwater in sleufsilo's. Het vrij weglopen van perssap uit uw voeropslag wordt daarmee voorkomen.

Activiteitenbesluit
Naast een lozingsverbod geldt er een opvangverplichting voor vrijgekomen bedrijfsvloeistoffen. Bij de conservering van ingekuild voer op een boerenerf komt vocht (perssap) vrij. Als perssap met regenwater in contact komt, ontstaat percolaat (verontreinigd water). Opslag van verontreinigd bedrijfsafvalwater wordt dan tevens duurder. Door het toepassen van de Perssap Duo Goot in uw sleufsilo anticipeert u als ondernemer op de aangescherpte regelgeving in het Activiteitenbesluit voor bedrijfslozingen en de steeds strenger wordende milieuhandhaving.

Werking
Een afwatering met Perssap Duo Goten is een gootsysteem die in de lengterichting van de sleufsilo wordt geplaatst. Het afschot van de silovloer vormt de basis door een relatief sterk afschot vanaf de zijkanten naar de goot toe, tegenover een minimaal afschot naar de voorzijde van de sleufsilo. De prefab goot bevat twee volledig gescheiden afvoerkanalen: een perssapafvoerkanaal (‘S’) en een regenwaterafvoerkanaal. Elk afvoerkanaal is om de twee meter voorzien van een inwateringsgat en waarbij de inwateringsgaten van beide afvoerkanalen naast elkaar zijn gepositioneerd. Onder de kuil worden de inwateringspunten van het perssapkanaal geopend met roosters en voorzien van watersloten. De inwateringsgaten van het regenwaterkanaal zijn onder de kuil afgedicht met een deksel. Als de kuil wordt gevoerd en een set van twee inwateringspunten zichtbaar wordt, wordt het rooster en deksel even omgewisseld. Buiten de kuilhoop zijn de inwateringsgaten ‘S’ dan allemaal dicht en die van het regenwater allemaal open. Het probleem van scheiden van perssap wordt daarmee bij de bron aangepakt.

De werking van de Perssap Duo Goot kunt u via een animatie bekijken op www.fabiton.nl.