A.Hak staat aan de basis

Artikel delen

INFOTORIAL

NUTSVOORZIENINGEN EN SPECIALISTISCHE TOEPASSINGEN
 
Gas, water, elektriciteit, warmte, verlichting en communicatie. Het zijn voorzieningen die iedereen nodig heeft voor een comfortabel en veilig bestaan. Ook voor de productiviteit van een onderneming zijn ze onontbeerlijk. De bedrijven van A.Hak verzorgen hiervoor al decennialang de infrastructuur en zijn bovendien betrouwbare partners voor verschillende specialistische toepassingen. Of het nu gaat om de algemene nutsvoorzieningen of om bijvoorbeeld verkeersregelsystemen, glasvezel- en draadloze netwerken, stadsverwarming of camerabeveiliging – A.Hak staat aan de basis en is inzetbaar in alle fasen van een project: van engineering tot beheer en van aanleg tot onderhoud.
 
Vanuit een nieuwe vestiging in Almere gaat A.Hak twaalf Nederlandse regio’s en de activiteiten in België en Duitsland aansturen op een viertal terreinen: nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit en verlichting), midden- en hoogspanningsverbindingen, warmte en koude en telecommunicatie. De specialisten op die terreinen gaan vanuit Almere nauwer met elkaar samenwerken om hun klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Centrale aansturing vanuit de nieuwe vestiging zorgt voor een efficiëntere bedrijfsvoering, terwijl de steunpunten in de regio gehandhaafd blijven. Ook in de nieuwe situatie zal A.Hak namelijk dichtbij haar klanten blijven staan.
 
GAS EN WATER
Thuiskomen in een prettig verwarmd huis, het licht aandoen, een muziekje opzetten of nog even televisiekijken voor de pannen op het gas of op de elektrische kookplaat worden gezet. De consument denkt er bijna nooit bij na, maar zijn leven zou een stuk minder comfortabel zijn zonder de probleemloze distributie van gas, water en elektriciteit.
A.Hak maakt distributie van gas mogelijk door engineering, aanleg, onderhoud en beheer van de hoofdleidingen en de distributieleidingen. Ook huisaansluitingen worden door de specialisten van A.Hak verzorgd. Het gaat hierbij niet alleen om nieuwbouw, maar ook om onderhoud- en saneringsprojecten. Hetzelfde geldt voor het waternetwerk.
 
PROJECTCOMMUNICATIE
De werkzaamheden beperken zich daarbij niet alleen tot het bieden van technische oplossingen. Voor leveranciers is de communicatie met de eindgebruiker ook een belangrijke factor. Met hen moeten immers afspraken gemaakt worden voor er werkzaamheden in de straat of aan de huisaansluiting verricht kunnen worden. A.Hak ontzorgt haar opdrachtgevers zoveel mogelijk door de communicatie in deze projecten op zich te nemen. Ook op de watermarkt zijn privéhuishoudens niet de enige eindgebruikers. A.Hak is bijvoorbeeld ook actief op het gebied van afvalwater met het reinigen van persleidingen en drukrioleringssystemen. Een ander specialisme nieuwbouw en renovaties van pompstations en gemalen.
 
[GWW.06.14.Infotorial.Hak.2.jpg]
 
ELEKTRICITEIT EN VERLICHTING
In het gehele land verzorgt A.Hak de aanleg en reconstructie van boven- en ondergrondse elektriciteitsnetwerken. Van laag- tot hoogspanning en van grote transportkabels tot distributienetwerken en laadpalen voor de elektrische auto’s. In dat laatste segment heeft A.Hak ruime ervaring met zowel boven- als ondergrondse verbindingen. Nederlandse en Duitse specialisten nemen het gehele traject van engineering, tracering, vergunningen, materiaallevering, realisatie van kabeltracés, masten,  fundamenten en alle gerelateerde montage- en demontagewerkzaamheden voor hun rekening.
Op veel openbare locaties, zoals rijkswegen en stadswijken is de verlichting door A.Hak gerealiseerd, van lichtplan tot beheer in steden, langs wegen, in woonwijken, stadions, havens, sportvelden en op industrieterreinen. Verlichting heeft niet alleen een praktische functie, het kan ook sfeerverhogend werken. Met uitgekiende aanlichting zorgt A.Hak ervoor dat gebouwen, objecten en kunstwerken ook na zonsondergang de aandacht krijgen die ze verdienen.
 
WARMTE EN KOUDE
Duurzamere energie wordt steeds belangrijker, ook op het gebied van koelen en verwarmen. A.Hak is al decennialang actief in stadsverwarmingsprojecten, waarbij restwarmte van energie- en afvalverwerkingscentrales gebruikt wordt voor de verwarming van gebouwen. Warmtetransportleidingen, distributienetten,  warmtekrachtkoppelingen, verdeelstations, lekdetectie en isolatie, ze maken allemaal deel uit van het aanbod. Door die allround dienstverlening, die zowel civiel-, leiding- als installatietechnisch werk omvat, is A.Hak in staat het complete traject in eigen hand te houden, van ontwerp tot service.
 
[GWW.06.14.Infotorial.Hak.3.jpg]
 
TELECOMMUNICATIE
De laatste basisbehoefte die we hier willen noemen is data- en telecomverkeer. Ook hiervoor legt A.Hak de basis met diverse netwerken, van koperdraad tot glasvezel en van WiFi tot satellietverbindingen. Naast die infrastructuur is het bedrijf echter ook actief in een aantal specialistische toepassingen. Beveiliging is daarvan een goed voorbeeld. Camera’s voorzien van software gemonteerd in intelligente lantaarnpalen die zelfstandig alarmeringen genereren, uiteraard gebruikmakend van een gedegen datanetwerk. Ook draadloze oplossingen zijn er in overvloed. Voor kantoren, gehele bedrijventerreinen, maar ook voor openbaar toegankelijke gebieden als horeca, jachthavens en andere gelegenheden waar ondernemers hun gasten het gemak van snel dataverkeer willen bieden.
 
Bezoek ons op standnr. 1.209 op InfraTech!