BBE in GWW?

Artikel delen

Ik hoop dat de kop van mijn column u wederom geprikkeld heeft om tot lezen over te gaan. Velen zullen ontredderd hebben gestaard naar de afkorting BBE. Dat staat echter voor Biobased Economy. Een Biobased Economy gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. Biomassa is plantaardig of dierlijk materiaal, of bewerkt materiaal dat van plantaardige of dierlijke herkomst is. Geen geiten-wollen-sokkenverhaal, want vorig jaar werd er al een Green Deal Biobased Bouwen gesloten door een groot aantal marktpartijen en de ministeries van EZ, IenM en WR. Begin dit jaar volgde een Green Deal Duurzaam GWW, die specifiek betrekking heeft op CO2-reductie in de GWW-sector.
Wat merken we er inmiddels van in de GWW-sector? Ik denk veel. Zo wordt de CO2-Prestatieladder steeds vaker gehanteerd bij aanbestedingen. Deze ladder geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie. Hoe hoger de trede waarop een bedrijf gecertificeerd is, hoe volwassener het bedrijf in CO2-management is en hoe groter het voordeel wordt bij een aanbesteding van een project. Maar er zijn ook ontwikkeling op productniveau. Zo was er onlangs een wereldwijde primeur met een volledig plantaardige brug. Deze brug, ontwikkeld door het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) in Breda, bestaat volledig uit natuurlijk materiaal, namelijk hennep en vlas. Maar ook de al langer bekende houten geleiderail en bijvoorbeeld ECO-bitumen – waar een deel van de bitumen is vervangen door plantaardige grondstoffen – zijn voorbeelden van biobased infrastructuur. Verder valt te denken aan biobased kunststoffen als alternatief voor geotextielen, biobased grondstoffen in cement- en betontoepassingen (vezelcement, schuimbeton) en composietmaterialen voor straatmeubilair. Ook Rijkswaterstaat is momenteel aan het inventariseren wat ontwikkelingen binnen de BBE kunnen betekenen voor Nederland in het algemeen en voor haar eigen organisatie in het bijzonder. Conclusie: ook de GWW-sector vergroent snel. Nu de transportmiddelen nog die dagelijks over de infrastructuur razen…
 
Met vriendelijke groeten,
 
Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur GWW-Totaal