Reparatiekoppeling voor AC-leidingen

Artikel delen

Waterbedrijf Groningen zoekt in samenwerking met Imbema Denso en Nova Siria uit Italië naar een goede reparatiemethode voor lekke verbindingen in AC (asbestcement) – leidingen met grotere diameters. Imbema Denso treedt in dit verband op als verbindende schakel. Een regelmatig voorkomend probleem bij verbindingen in AC-leidingen is namelijk dat het afdichtrubber in de AC-mof gaat lekken.
 
Omdat de AC-leidingen meestal nog in goede conditie verkeren, wordt de oplossing gezocht in de toepassing van een flexibele koppeling die over de bestaande verbinding kan worden gemonteerd. De lekke verbinding kan dan zonder leidingonderbreking worden gerepareerd, zodat de klanten niet zonder water komen te zitten en dus geen hinder ondervinden van de reparatie.
Hiervoor heeft Waterbedrijf Groningen een projectgroep samengesteld. In deze projectgroep zitten vier afgevaardigden van Waterbedrijf Groningen en een deskundige van Imbema Denso. In en rond Groningen zijn inmiddels drie testinbouwsessies uitgevoerd. Al deze sessies zijn uitgevoerd onder supervisie van Nova Siria. De uitdaging voor dit bedrijf is om een niet standaardkoppeling te standaardiseren, zodat deze geschikt is voor alle verbindingen in AC – leidingen van een bepaalde diameter, met de daarbij voorkomende maatafwijkingen in mofdiameter, moflengte en leidingdiameter.
De eerste testinbouwsessie is uitgevoerd met een Nova Siria Duofit-koppeling op een AC-verbinding met een diameter van 300 mm. De daarbij opgedane ervaring is de leidraad geweest voor de verdere aanpassing van de maattolerantie van de Duofit-koppeling door Nova Siria. Bij de tweede testinbouwsessie op een AC-verbinding  met een diameter van 300 mm blijken de aanpassingen afdoende te zijn geweest. Voor de derde testinbouwsessie op 1 oktober 2014 bij de plaats Engelbert (vlakbij Groningen langs de A7) is een Duofit-koppeling op een AC-verbinding met een diameter van 600 mm gemonteerd. Tijdens deze testinbouwsessie is ook de Nova Siria anti-lekklem MAFS01EX DN 600 geplaatst. Waterbedrijf Groningen onderzoekt de mogelijkheid om deze anti-lekklem in te zetten als preventieve oplossing.
De inbouw van beide producten is bijgewoond door een groot aantal belangstellenden, waaronder tevens medewerkers van de Waterleiding Maatschappij Drenthe en Waternet. De test verliep succesvol.
 
Imbema Denso B.V.
www.imbema.nl
Standnr. 2.204