Veilige bermen tegen lagere kosten

Artikel delen

Buiten de bebouwde kom zijn de lokale wegen relatief smal, maar is er wel breed (landbouw) verkeer. Door de berm rijden is onvermijdelijk. Er ontstaat een gevaarlijke sleuf langs de rand van het wegdek. Het uitgereden materiaal blijft even verderop in de berm liggen en het water blijft staan. Hierdoor wordt de berm sneller gevaarlijker.
 
De veiligheid van de weggebruiker is in het geding. Jaarlijks zijn er ruim 1.000 ernstige bermongevallen, waarvan meer dan 200 met dodelijke afloop (bron: SWOV-Factsheet Bermongevallen maart 2013). In opdracht van gemeente De Wolden herstelde Jan Kleis voorheen de bermen met een mobiele kraan. Kleis vond dat geen leuk werk. Met de grove stukken graszode waren de gaten niet mooi te vullen. Wanneer hij iets raakte met de graafbak (bomen, brandweerputten en dergelijke) dan ging er iets stuk en bovendien schoot het niet op. Zou dat nou niet anders kunnen? 
Vanuit het idee om het graven van een trekkerband bij een vastzittende trekker te combineren met het schuiven van een horizontaal liggende band is de Kleiser® ontwikkeld door LMB Lotterman. Dit is een rubberen kopfrees die het op 0,5-1 meter van de wegrand liggende bermmateriaal losfreest en daarmee de direct naast het wegdek liggende geul opvult. De berm wordt vervolgens verdicht door de wielen van de kraan. Eén man en één werkgang in een continue en beheerst proces.
Bij de eerste test was het bewijs geleverd dat het principe werkt. Gemeente De Wolden bleek enthousiast; de oplossing was gevonden. De Kleiser blijkt effectief, efficiënt en ecologisch verantwoord voor praktisch alle bermen.
Over heel Nederland heeft ByTheWay licentiehoudende partnerbedrijven om de bermen te Kleisen. De wegbeheerder krijgt veiligere bermen tegen lagere kosten, de partner een goede marge en tevreden klanten en via ByTheWay worden de uitvinders voor hun idee, durf en initiatief beloond. Buitenlandse patentaanvragen lopen, met hogescholen in Assen en Emmen wordt samengewerkt om de Kleiser® verder te verbeteren.
 
ByTheWay BV
www.bytheway-bermherstel.nl / www.bytheway.mobi
Standnr. 2.604