Proportionaliteit

Artikel delen

Wat waren we allemaal blij toen de Gids Proportionaliteit zei dat onbeperkte aansprakelijkheid niet meer gevraagd mocht worden bij een aanbesteding. Helaas is er nu weer een rechter die daar lak aan heeft en die het wel toestaat.
 
Het gaat om een rechter van de rechtbank Westbrabant-Zeeland. Inderdaad, dat is dezelfde rechtbank die vond dat een presentatie wel voor 5 of 10% mocht meetellen, maar niet voor 25% (dit is aanbestedingsrechtelijk natuurlijk een gotspe: een criterium deugt of deugt niet).
Deze uitspraak ging over multifunctionals. De gemeente vroeg onbeperkte aansprakelijkheid. In de motivering daarvoor stelt zij onder andere: ‘Bovendien kan de schade voor de gemeenten, indien bijvoorbeeld een machine door gebreken ontploft, hoog oplopen.’
Uiteraard stelt Canon (de inschrijver) dat hun machines niet elke dag ontploffen, maar de rechter doet dat op krachtige toon af: ‘Ten aanzien van de risico’s stelt Canon dat het exploderen van een printer niet reëel is en in brand vliegen ook niet. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat Canon onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de kans dat een voorval als door de gemeenten genoemd zich voordoet nagenoeg uitgesloten is.’
Het zal je maar gebeuren. Ik stel voor dat Canon de hulp inroept van één van die twee wiskundemeisjes, die een rubriek in de Volkskrant heeft. Wat is de statistische kans dat een printer ontploft en waarbij ook het hele gemeentehuis afbrandt en onschuldige burgers de dood vinden? Ik denk persoonlijk dat dat zelfs in derdewereld-landen, waar ze onze oude HP-printers uit 1967 gebruiken, nog nooit gebeurd is.
Maar beste lezers, laten we geen risico nemen, als u in het gemeentehuis langs een multifunctional loopt, zoek gelijk dekking of verlaat zo snel mogelijk het gebouw. Er kan elk moment een ontploffing plaatsvinden. Ook de wetgever heeft een schone taak. Ik stel voor dat bij elke printer in openbare gelegenheden een bordje geplaatst wordt: Pas op! Ontploffingsgevaar!
 
Theo van der Linden
www.aanbesteding.nl
 
Theo van der Linden is directeur van VDLC, een uitgeverij/opleidingsinstituut die/dat zich uitsluitend richt op informatie over (Europese) aanbestedingen.