Steenwolblokken helpen overstromingen voorkomen

Artikel delen

Een Nederlandse innovatie biedt een oplossing voor de actuele overlast van hemelwater. Door steenwolblokken, omhuld met filterdoek, aan te brengen op plaatsen waar water zich ophoopt, behoort wateroverlast tot het verleden.
 
De verstedelijking gaat gepaard met een belangrijke toename van verhard gebied. Dat geeft problemen bij de steeds vaker voorkomende hoosbuien in ons land. Het bestaande afwateringssysteem is daar niet op berekend. Het water kan namelijk niet voldoende in de bodem infiltreren. Veelal is de afvoer van hemelwater dat via de regenpijp het riool bereikt, het probleem. Bij veel neerslag raken de riolen overvol met alle gevolgen van dien. ‘Als een derde van de regenpijpen zou worden afgekoppeld, is het probleem in de meeste gevallen uit de wereld. Maar dan moet er wel een oplossing zijn voor de afvoer van het water’, zegt Richard Dirne van Hydrorock uit Schiedam. Door de toepassing van de zogeheten Hydrorocks kan het water eenvoudig worden afgevoerd zonder dat de regen het riool laat vollopen. ‘Wij zien toepassingsmogelijkheden voor Hydrorock op grote schaal ook in Nederland. Binnen stedelijke gebieden, in de landbouw maar ook bij de mensen thuis in de tuin.’
 
Gesmolten lava
Hydrorock heeft de oplossing voor wateroverlast zelf ontwikkeld en inmiddels gepatenteerd. De infiltratieblokken, Hydrorocks, draineren en bufferen regenwater, waardoor maar liefst 94% gecontroleerd in de bodem wordt geïnfiltreerd. De blokken zijn van natuurlijk materiaal. Gesmolten lavagesteente is tot steenwol verwerkt en gevormd tot een blok. Dit blok is omhuld met een membraan van erosiebestendig filterdoek. Een blok Hydrorock heeft een zeer groot netto volume voor optimale drainage, infiltratie en bergingscapaciteit. Eén blok van 360 liter volume kan maar liefst 340 liter water bufferen voor drainage- of infiltratiedoeleinden. De blokken zijn eenvoudig te koppelen. 
Deze Nederlandse vinding is inmiddels een exportproduct geworden. Dirne: ‘Wij zijn tot in China actief om de problemen met water op te lossen. Ons systeem wordt er toegepast in steden waar het water niet goed weg kan. Onder deze versteende gebieden worden de blokken aangebracht, waardoor het extra hemelwater gecontroleerd wordt afgevoerd in de bodem.’
 
Hydrorock, www.hydrorock.nl