“Gemeenten moeten van het rechte pad af”

Artikel delen

Systematiek voor meer draagvlak en maatschappelijke waarde in openbare ruimte
 
De beste oplossing voor de (her)inrichting van de openbare ruimte is een oplossing met draagvlak en meerwaarde, vindt ing. Jeffrey Rampaart, projectmanager regionale ontwikkeling en infrastructuur van Royal HaskoningDHV. “Wij hebben een nieuwe manier van (samen)werken ontwikkeld die binnen vooraf bepaalde piketpaatjes qua prestaties, kosten, risico’s en beheer alle meningen en keuzes onderling goed weegt. Zo ontstaat een breed (maatschappelijk) gedragen, hoogwaardige inrichting.”
 
Of het nu een grote herinrichting van een binnenstad of opknapbeurt van een woon- en winkelstraat is, in veel gevallen lopen de belangen fors uiteen. Jeffrey Rampaart: “Er wordt regelmatig een bewonersoverleg gehouden, maar dan zijn de plannen meestal al vastomlijnd. Komen er dan veel meningen naar voren, dan gaat het ontwerp van links naar rechts en wordt het draagvlak er niet groter op. Kern van onze nieuwe systematiek is dat wij het proces integraal maken, zodat inzicht ontstaat over mogelijkheden en consequenties. En we keren de procesvolgorde om: niet een vastomlijnd plan als basis nemen, maar eerst de meningen en wensen van betrokkenen analyseren. Die vormen dan de basis voor een plan waarin iedereen zich gehoord voelt en tevreden over kan zijn.”

Bij de centrumplannen voor het kernwinkelgebied in Zeist is de methodiek toegepast. Het blijkt dat de plannen aan waarde hebben gewonnen. Rampaart: “Onder andere door de techniek vanuit de vakdisciplines te vertalen in begrip en gevoel bij de mensen. Daarnaast kijken we naar lifecycle kosten. Een bepaald materiaal kan heel aantrekkelijk lijken, maar in het beheer hoge kosten met zich meebrengen. Een ander materiaal biedt meer value voor nu én later. Dus moet je dit soort kosten en risico’s ook integreren in de plannen. Juist door de diepgang die wij in het proces brengen door onze methodiek, krijgt men volgens ons én volgens de betrokkenen het gewenste eindresultaat.”