Groene longen voor Olympisch dorp in Londen

Artikel delen

In 2012 vonden de Olympische spelen in Londen plaats en moesten er 17.000 atleten aan de oostkant van Londen worden gehuisvest. Direct naast het Queen Elizabeth Olympic Park werd een compleet dorp opgetrokken om de atleten onder te brengen, waarbij tegelijkertijd een uitgekiende stadsontwikkeling in gang werd gezet. Na afloop van de Olympische spelen kreeg het atletendorp de functie van woonwijk om in de grote woningbehoefte te voorzien. De masterplannen voor het dorp voorzagen in gevarieerde bouw en een duurzame infrastructuur. Ook werd er veel geïnvesteerd in een groene inrichting van de buitenruimte.
 
Vogt landschapsarchitecten was verantwoordelijk voor het plan waarin 45 verschillende soorten bomen, van hoogstam tot meerstammig, in medium tot zeer grote maten waren opgenomen. In 2010 werden, na een Europese aanbesteding, 2.400 bomen gereserveerd bij een Nederlandse kweker: Van den Berk Boomkwekerijen in Sint-Oedenrode. Nadat iedere boom door medewerkers van het architectenbureau en opdrachtgever Lendlease persoonlijk was uitgemerkt, zijn ze in het voorjaar van 2010 allemaal gerooid en in airpotcontainers op een speciaal ingericht veld weggezet. De bomen werden in de loop van 2011 en het begin van 2012 afgeroepen en onder toezicht van de opdrachtgever en Van den Berk geplant. In de afgelopen vier jaar hebben ze een fantastische groei doorgemaakt en dat is vooral te danken aan de maatregelen die zijn genomen in de voorbereidende fase.
Een goed plan en het juiste grondwerk verhogen de groeikansen van bomen enorm. Ook het plantwerk en de nazorg zijn van belang. Maar in dit geval was de airpot ook heel bepalend voor het eindresultaat. De opdrachtgever verlangde dat de bomen direct na aanplant, tijdens de spelen in de zomer van 2012, een fraai beeld zouden laten zien en dat er gedurende de zomermaanden van 2011 doorgeplant zou kunnen worden. Doordat de bomen eerst in airpot hadden gestaan hadden, zijn beide doelstellingen gehaald. De ‘verplantingsstress’ hebben de bomen al op de kwekerij doorstaan, waar ze aan de druppelleiding stonden en goed werden gemonitord. Eenmaal geplant in Londen konden ze dankzij de sterk ontwikkelde airpotkluiten direct goed aangroeien. Nu, na vier jaar, is East Village een gewilde, hippe, groene wijk met 2.800 woningen, 23 winkels en bars, drie kinderspeelplaatsen en een Wetland Park.
Kijk voor meer informatie op www.eastvillagelondon.co.uk
 
Van den Berk, Sint-Oedenrode
www.vdberk.nl