Nieuwe bestrating met Via Noxx® maakt steden schoner

Artikel delen

Omdat de Europese Unie eist dat er minder stikstofoxide uitgestoten wordt, is de industrie genoodzaakt innovatief te zijn in het ontwikkelen en op de markt zetten van milieuvriendelijke en duurzame producten.
 
Verschillende sectoren ontwikkelen producten om de luchtkwaliteit in de steden, etc. schoner te krijgen. Ook de betonindustrie zet zich hiervoor in.
 
Zo worden er nu al diverse producten tijdens de productie op een milieuvriendelijker basis geproduceerd. Echter DIEPHAUS Betonwerk, met o.a. een vestiging in het duitse Vechta, gaat hierin een stap verder.
 
Zij heeft een bestrating (zowel  straatsteen als tegels) op de markt gebracht die zelfreinigend is door  Photoment® in de toplaag toe te voegen.
 
Photoment® is een foto katalytisch beton additief dat ontwikkeld is door STEAG Power Minemals en KRONOS Company.
 
De ontwikkeling Photoment® heeft een duidelijke achtergrond. Met het oog op de toenemende vervuiling (zowel door wegverkeer als de industrie) heeft de Europese Unie strenge grensvoorwaarden moeten instellen.
 
Photoment® is een fijn poeder, door vliegas en titaanoxide met elkaar te mengen. Door deze in de toplaag toe te voegen worden de schadelijke stoffen (zoals stikstofoxide) die o.a. door het wegverkeer uitgestoten wordt, door de foto katalytische reactie omgezet in onschadelijk nitraat. Dit nitraat heeft een zeer lage concentratie. Door de UW-straling van de zon wordt het weer deels omgezet in zuurstof. Wat overblijft wordt door de regen weggespoeld. Deze zeer lage concentratie van het overblijfsel is niet schadelijk voor het grondwater!
 
DIEPHAUS Betonwerk brengt deze milieuvriendelijke bestrating op de markt onder de naam Via Vicus Noxx® (straatsteen) en Via Noxx® (tegels).
 
Nog een positief effect van deze bestrating is, dat het een hydrofiel oppervlak heeft. Het regenwater maakt de bestrating schoon en voorkomt tevens de aangroei van mossen, schimmels en algen.
Het geheel blijft dus langer schoon, kleurvaster en minder uitbloei.
 
De bestrating kan ingezet worden voor verschillende gebruiksdoeleinden, zoals voet- en fietspaden, al dan niet langs drukke wegen, parkeerplaatsen, etc..
 
Deskundigen van de Universiteit van Berlijn en die van Mainz hebben reeds de doeltreffendheid van de stof aangetoond.
Tijdens de laboratoriumproeven kwam tot naar voren dat het stikstofoxide-gehalte verminderde tot wel 30% ten opzichte van de ‘normale’ straatsteen.
 
Professor Dr. Michael Bruse van het Geografisch Instituut van de Universiteit van Mainz beveelt deze bestrating van harte aan door de bewezen relevante reductie van stikstofoxide.
 
Ook is deze reductie bevestigd door TUV-Nord door hier een certificaat aan te verbinden.
 
Via Vicus Noxx®, Via Noxx® en het voor 2017 geplande SCIVO Noxx®  en Photoment®  zijn leverbaar via Henk Booij Trading Company te 2904 EP Capelle aan den IJssel. Telf. 085 792 02 22 of mail: in**@hb**.nl.