Drenotube bij renovatieproject Friesland

Artikel delen

Drenotube bouwt langzaam maar zeker aan zijn reputatie. Het drainagesysteem heeft inmiddels ook in het noorden van ons land de eerste schreden gezet. De gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en de provincie Friesland zijn een project gestart met de naam "Kansen in Kernen", waarbij gekozen is voor Drenotube.

Het Friese project omvat een reconstructie van de doorgaande weg Haadwei De Falom in de gemeente Damtumadiel. Met het project willen de gemeenten en de provincie de leefbaarheid en de verkeersveiligheid op en rond de Haadwei verbeteren. Ruimtelijk vindt er een kwaliteitsimpuls plaats door de Haadwei een dorpskarakter te geven. De provinciale weg wordt dusdanig heringericht dat er een variatie in het wegprofiel in De Falom ontstaat van plattelandsweg, naar dorpsweg, naar dorpshart.

Waarom Drenotube?
Bij de reconstructie van de weg is gekozen voor Drenotube als drainagesysteem. Als reden hiervoor heeft de gemeente aangegeven dat Drenotube flexibel is bij de aanleg in verband met de reeds aanwezige andere ondergrondse infra. Ook de beperkte hoeveelheid zand die nodig is om Drenotube aan te leggen heeft invloed gehad op de beslissing. Daarnaast is Drenotube niet arbeidsintensief en zijn er geen zware machines nodig om de drainage aan te leggen, wat een besparing op het budget van het project betekent. Ook de duurzaamheid van het product heeft een rol gespeeld.

Het project is in de zomer van 2016 gestart en de oplevering zal aan het einde van het jaar plaatsvinden.

HTD
T.: 0344 66 35 85
I.: www.drenotube.nl
E.: info@hatekgroep.nl