Voorkom graafschade door ketensamenwerking

Artikel delen

Met de lancering van de vernieuwde CROW-richtlijn ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ is dinsdag 2 november een belangrijke stap gezet in het streven het aantal graafschades in Nederland verder naar beneden te krijgen. Dat gebeurde tijdens het drukbezochte Nationaal Kabel- en Leidingcongres 2016 in Nijkerk.
 
Titia Siertsema, voorzitter van UNETO-VNI, onderschreef samen met de belangrijkste ketenpartners, grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond, de nieuwe richtlijn. De vernieuwde richtlijn CROW 500 richt zich niet louter op het grondroeren zelf, vertelde auteur Richard van Ravesteijn tijdens de plenaire sessie. ‘CROW 500 omvat het gehele proces van een project: van initiatieffase tot en met de gebruiksfase.’
De richtlijn, die volop ruimte biedt voor innovatie, bestaat uit een procesdeel en een kennisdeel. ‘De opzet van de publicatie maakt de lezer bewust van ieders rol, verantwoordelijkheid en uit te voeren activiteiten’, aldus Van Ravesteijn. ‘Het voorkomen van graafschade is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’
 
Graafschades onder 25.000
Voorzitter Jan Peters van het Kabel- en Leidingoverleg (KLO), organisator van het congres, wil dat het aantal graafschades vanaf 2018 onder de 25.000 duikt. Ter vergelijking: in 2006, tijdens de oprichting van KLO, waren er circa 50.000 gevallen van graafschade per jaar. Peters: ‘De daling is ingezet, maar er treedt een verzadiging op. Nieuwe producten en nieuwe impulsen zijn nodig om de doelstelling te realiseren.’
Graafschade kost veel geld, aldus Peters. ‘De directe kosten bedragen circa 25 miljoen euro per jaar, maar het indirecte schadebedrag komt ver boven de honderd miljoen euro uit.’ Graafschade leidt echter niet alleen tot overlast en hoge herstelkosten, maar kan ook de veiligheid van mensen in gevaar brengen. De explosie in Diemen, waarbij slachtoffers vielen, ligt nog vers in het geheugen en kwam kort ter sprake.
Jan Peters: ‘Halvering is haalbaar, maar dan moeten alle partijen van de graafketen hun verantwoordelijkheid nemen. Als een partij afhaakt, bederft hij het voor de hele keten. Twintig procent van het werk is gedaan, nu volgt de resterende 80 procent. Graafschade voorkomen door samenwerking in de keten, daar komt het kort gezegd op neer.’
 
Nieuw KLIC-systeem en nieuwe wetgeving
Naast herziening van de CROW-richtlijn komt er een nieuw KLIC-systeem, waarbij KLIC-online plaatsmaakt voor KLIC-WIN. Programmamanager Herman Waijers van KLIC-WIN gaf tijdens de plenaire sessie een toelichting op dit nieuwe systeem dat aansluit op de Europese richtlijn INSPIRE. Door de wijziging worden de liggingsgegevens door middel van vectorinformatie beschikbaar gesteld.
Ook staat er een wijziging van de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (WION) op stapel. Deze wet uit 2008 wordt ook wel de grondroerdersregeling genoemd. Alle huisaansluitingen zijn nu nog uitgezonderd van de WION, maar deze uitzondering komt in de nieuwe wet te vervallen. ‘De nieuwe WION treedt vermoedelijk in 2017 in werking’, zegt Jos de Groot, DG Energie, Telecom en Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken. De Groot: ‘Liefst zie ik de nieuwe wet morgen in werking treden, maar dat gaat niet. Compromissen sluiten kost tijd. Er volgt nog een uitgebreid parlementair traject. Het is niet bekend wanneer het voorstel in de Tweede Kamer behandeld wordt.’
 
Keetkaart
Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, houdt toezicht op het naleven van de grondroerdersregeling. Peter Spijkerman, hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom, benadrukte tijdens het KLO-congres dat het agentschap meer doet dan alleen maar toezichthouden. ‘De overheid stelt kaders, maar we willen vooral ook met de graafsector in gesprek gaan en meedenken, onder meer op het gebied van voorlichting. We hebben namelijk een gezamenlijk belang: dat het aantal graafschades omlaag gaat.’
Zo presenteerde het Agentschap Telecom tijdens het congres een zogenaamde Keetkaart, in de vorm van een poster met bijbehorende app. Wanneer een KLIC-melding is gedaan, ontvangt de grondroerder gebiedsinformatie van het Kadaster. De poster laat zien uit welke onderdelen die gebiedsinformatie bestaat, zoals leveringsinformatie, liggingsgegevens, detailkaarten, brieven van netbeheerders, contactgegevens en schetsen van huisaansluitingen. De Keetkaart moet uiteindelijk in elke keet hangen bij plekken waar gegraven wordt.
 
Presentaties van het KLO congres zijn te downloaden op www.klo.nu/nieuws.