Wegenscan Ring Utrecht

Artikel delen

Onlangs hebben de Wegenscanners in opdracht van Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud de Ring rondom Utrecht gescand om de dikte van het asfalt en de fundering en schadebeelden in het asfalt te bepalen. De Ring rondom Utrecht (A27/A12 en eerste deel A28) wordt vanaf 2018 gereconstrueerd. De wegenscan is uitgevoerd op deze wegdelen en tevens op de A2  Alle aanwezige rijstroken en vluchtstroken zijn gescand.

Het doel van de scan was om op iedere meter van de ring de constructieopbouw te bepalen. Dit om eventuele dunne verhardingsconstructies inzichtelijk te krijgen zodat hierop geanticipeerd kan worden. Traditioneel worden in vergelijkbare projecten boorkernen genomen. Dit geeft veel informatie op één punt, maar het nadeel hiervan is dat alleen zeer lokaal de dikte wordt bepaald. Het onderlinge verband tussen de boorkernen ontbreekt. Na de scan zijn de boringen niet overbodig, er wordt nog steeds geboord, maar de boringen worden veel gerichter gezet.

Het is de eerste keer dat Rijkswaterstaat zo’n grootschalig onderzoek heeft uitgevoerd met non-destructieve meettechnieken. De verharding is gescand met twee grondradarsystemen om de opbouw van de wegconstructie in kaart te brengen. Daarnaast is de gammaspectrometer gebruikt waarmee de natuurlijke achtergrondstraling is gemeten. Deze achtergrondstraling geeft informatie over de homogeniteit van de aanwezige constructies. Alle informatie is in KernGis van Rijkswaterstaat opgenomen om de gegevens een later stadium te raadplegen.
Op de doorgaande rijstroken zijn voor de meting geen verkeersmaatregelen toegepast, op de vluchtstrook zijn beperkte maatregelen genomen. Naast de informatie over laagdiktes zijn ook bijzonderheden in het asfalt in kaart gebracht zoals detectielussen, asfaltwapening en schades. Op kunstwerken is gedetailleerd de asfaltdikte, diepte van de wapening en de ligging van de stootplaten in kaart gebracht.

Rijkswaterstaat gebruikt de informatie om het vervolgonderzoek naar het areaal zeer gericht te kunnen uitvoeren. Daarnaast wordt de informatie in een later stadium gebruikt voor de herdimensionering van het asfalt.
 
Stand 6.601 (hal 6)