Geen kentekenplicht (land)bouwvoertuigen

Artikel delen

De Tweede Kamer is tegen de invoering van kentekenplicht voor alle (land)bouwvoertuigen, maar voor snelheidsverhoging naar 40 km/u. Aan de huidige situatie dat het doorgaande landbouwverkeer door de kernen van dorpen en steden en bij het fietsverkeer moet rijden verandert er echter niets. Deze uitkomst is een grote tegenvaller voor de verkeersveiligheid.
 
In Europa blijft Nederland daarmee het enige land dat geen kentekenplicht voor landbouwvoertuigen heeft. ‘Wij zijn zeer teleurgesteld dat de Tweede Kamer heeft besloten om geen kentekens in te voeren voor alle landbouwvoertuigen op de openbare weg. Daarmee worden we nog steeds genoodzaakt om via dorpskernen naar onze opdrachtgevers te rijden’, aldus Wim van Mourik, voorzitter van CUMELA Nederland, brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra.
Het wetsvoorstel is met een krappe meerderheid verworpen. In een hoofdelijke stemming waren 69 Kamerleden voor het wetsvoorstel en 71 tegen. Bijzonder is dat het wetsvoorstel maatschappelijke wel zeer breed wordt gedragen. Gebruikers en leveranciers van landbouwvoertuigen zoals CUMELA Nederland, LTO Nederland, Bouwend Nederland, Fedecom, BMWT, TLN, EVO, RAI Vereniging, HMT en Fehac, zijn allemaal voorstander. Maar ook maatschappelijke organisaties als VVN, Fietsersbond en overheidsorganisaties als wegbeheerders (IPO), OM en politie willen het kenteken.
Al deze organisaties vinden het niet meer dan logisch dat voertuigen die qua grootte en massa vergelijkbaar zijn met vrachtauto’s, voorzien worden van een kenteken. Nu de Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel is, blijven landbouwvoertuigen anoniem deelnemen aan het verkeer en is er niets bekend over de technische eigenschappen van de voertuigen.
 
Snelheid blijft 25 km/u
Zonder het kenteken blijft de maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen vooralsnog 25 km/u. Hoewel de Tweede Kamer middels moties heeft gestemd voor snelheidsverhoging naar 40 km/u, gaat dit niet zonder meer gebeuren. Minister Schultz van Haegen is altijd duidelijk geweest dat het kenteken dé voorwaarde is om 40 km/u te mogen rijden. Het kenteken geeft wegbeheerders de mogelijkheid om effectief te handhaven op landbouwvoertuigen. De snelheidsverhoging had wegbeheerders de mogelijkheid geboden om landbouwvoertuigen op andere wegen (rondwegen en doorgaande wegen) af te wikkelen. Nu moet het doorgaand landbouwverkeer door de kernen van dorpen en steden waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.