60 miljoen voor groener Amsterdam

Artikel delen

De afgelopen twee jaar is er circa 60 miljoen euro toegekend aan groenprojecten in Amsterdam. Het grootste deel hiervan gaat naar parken, maar ook voor bijvoorbeeld groenere straten, daken en schoolpleinen zijn flinke sommen beschikbaar gesteld. De gemeente investeert hier zelf in, maar vraagt anderen – zoals ondernemers, scholen, of andere overheden – om dit dan ook te doen. Uit de zogenaamde groengelden heeft de gemeente op deze voorwaarde van cofinanciering 16 miljoen euro geïnvesteerd in de afgelopen twee jaar. Opgeteld met de investeringen door de andere partijen, heeft dit geleid tot 55 miljoen euro. Daarnaast is er 4 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar gesteld voor vergroening, waarbij de aanvragers zelf ook investeren. Met de stadsbrede Agenda Groen spreekt de gemeente ambities uit voor investeringen in het groen. Bij aanvragen voor cofinanciering uit de pot voor stedelijk groen (zogenaamde Groengelden) wordt bij de beoordeling gekeken in hoeverre de plannen bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente.