Lijnafwatering met geïntegreerde EPDM afdichting

Artikel delen

Lekkende verbindingen tussen gootelementen van conventionele lijnafwateringssystemen uit (vezel)beton kunnen de bodem vervuilen. Andersom kan zandinspoeling vanuit omliggende verharding verzakkingen in de bestrating veroorzaken. ACO ontwikkelde daarom de ACO DRAIN Multiline Seal in: een lijnafwateringsgoot uit polymeerbeton met een waterdichte verbinding.
 
De Multiline Seal in heeft standaard een EPDM afdichting tussen de gootelementen. Hiermee behoort het naderhand afkitten van de stootvoegen tussen de gootelementen tot het verleden en ontstaat direct na plaatsing een waterdichte verbinding. Hoe langer de verbindingen water keren hoe kleiner de kans is dat vervuiling door het verkeer samen met het regenwater, in de bodem doordringt en daarmee het grondwater vervuilt. Denk hierbij aan olie/benzine, strooizout/chloriden, roet, banden- en remstof, zware metalen en ander slib. Met de Multiline Seal in zijn alle verbindingen van de goot tot en met het HWA riool en eventuele overige regenwaterbehandelingssystemen (zoals lamellenfilters of zware metalenafscheiders) voorzien van afdichtingen en ontstaat een compleet waterdicht systeem. Het welbekende probleem van zandinspoeling en een daardoor verzakkende bestrating behoort hiermee ook tot het verleden.
 
ACO BV
www.aco.nl
Standnr. 215 A