Renovatie negen Groningse rioolgemalen

Artikel delen

In het hoofdrioolgemaal Groningen ondertekenden het Waterschap Noorderzijlvest en Landustrie Sneek BV op 7 december 2016 de overeenkomst voor het renoveren van totaal negen stuks rioolgemalen.
 
Het omvangrijke project met een ordersom van meer dan een miljoen euro, omvat niet alleen het uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden. Ook een driejarig beheer- en onderhoudsplan maakt deel uit van de overeenkomst. Landustrie – aanwezig op Infra Relatiedagen Hardenberg – renoveert de oude gemalen.
In de bestaande gemalen worden de rioolpompen met bijbehorend leidingwerk en appendages vervangen en wordt een nieuwe besturing gerealiseerd. Voor het preventief reinigen van de persleidingen zal een PIG lanceerinrichting worden geïnstalleerd. Het zogenaamde piggen van de leiding voorkomt verstoppingen en de daarmee gepaard gaande storingen. 
In het beheergebied van het Waterschap Noorderzijlvest wordt het rioolwater, afkomstig van de woonkernen, met gemalen en persleidingen naar de zuiveringsinstallaties getransporteerd. Hiervoor zijn uiteraard betrouwbare gemalen nodig. Ook moeten de gemalen al het rioolwater van alle woningen en bedrijven uit de woonkernen kunnen afvoeren. Waterschap en gemeenten hebben afspraken over de hoeveelheid rioolwater die de rioolgemalen moeten kunnen afvoeren. Na de upgrade zijn de gemalen weer optimaal toegerust om de komende jaren adequaat rioolwater af te voeren.
 
Best Value Procurement
Het waterschap heeft de engineering en realisatie van dit project volgens de aanbestedingssystematiek ‘Best Value Procurement’, ofwel prestatie-inkoop, aanbesteed. De methodiek is gericht op een effectieve projectbeheersing en optimale kwaliteitslevering. Landustrie renoveert de gemalen, tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding.
‘Voor Landustrie is dit een prachtig project om uit te voeren’, aldus projectleider Sjoerd Stelwagen. ‘Te meer daar de aanbesteding volgens BVP heeft plaatsgevonden. Dit bevestigt ons, dat we de kennis en expertise in huis hebben om een dergelijk project van begin tot eind goed uit te voeren.’ Het in Sneek gevestigde bedrijf krijgt in dit Groningse project de volledige verantwoording over de gehele realisatie.  De negen gemalen in het beheersgebied van Waterschap Noorderzijlvest bevinden zich in Altena, Nieuw Roden, Leermens, Oosterwijtwerd,  Westeremden, Ulrum, Saaksum, Garnwerd en bij DOMO-Bedum.
 
Landustrie Sneek
www.landustrie.nl
Standnr. 209 A