Kennisdag Wet natuurbescherming

Artikel delen

De nieuwe Wet natuurbescherming zorgt bij veel professionals voor de vraag wat dit voor hen betekent. IPC Groene Ruimte organiseert daarom verschillende bijeenkomsten om mensen te informeren. Op 14 februari wordt in samenwerking met de Bomenstichting een kennisdag georganiseerd over de nieuwe wet, specifiek in relatie tot bomen. Welke kansen biedt de nieuwe wet voor bescherming en behoud van bomen en wat zijn nieuwe (on)mogelijkheden voor gemeenten en provincies?
Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • veranderingen in de nieuwe wet en de betekenis hiervan voor de boom
  • welke ruimte krijgen gemeenten onder de nieuwe wet om bomen in het buitengebied te beschermen
  • hoe gaan provincies om met het kapverbod en de ontheffing van de herbeplantingsplicht?

Daarnaast wordt een casus belangenafweging veiligheid en natuurwaarden in/om bomen behandeld. De kennisdag is bedoeld voor boomspecialisten en – beheerders, beleidsmedewerkers, beheerabonnees, contactpersonen en geïnteresseerde donateurs van de Bomenstichting.
 
IPC Groene Ruimte
www.ipcgroen.nl