Handvest voor vergroening

Artikel delen

Stichting De Groene Stad introduceert op korte termijn de Groene Stad Charta. Steeds meer beleidsmakers, ondernemers, politici en adviseurs profileren zich als voorvechters van de Groene Stad. Door het ondertekenen van De Groene Stad Charta, handvest voor de vergroening van onze steden en dorpen, maken ze hun groene ambities zichtbaar: meer doordachte inzet van groen op pleinen in stads- en dorpscentra, meer parken, groenere bedrijfsterreinen, enzovoort.
Ondertekenaars kiezen vóór vergroening ten bate van een duurzame en leefbare omgeving. Een handtekening onder de Groene Stad Charta betekent meer dan een symbolisch groen imago. Deelnemende bedrijven, gemeenten en andere organisaties dragen het belang uit van kwaliteitsverbetering van water, bodem en lucht. Ze ondersteunen de aanleg van groene ruimtes voor recreatie, doordachte inzet van groen in stads- en dorpscentra, groenere school- en bedrijventerreinen en de aanleg van meer parken en plantsoenen. Ondertekenaars zijn actief om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan in hun omgeving.