RIVM: Rubberkorrels en rubbertegels zijn veilig

Artikel delen

Het nieuwe RIVM-rapport over de schadelijkheid van rubberkorrels op kunstgrasvelden voor voetbal verdeelt de experts. ‘Praktisch verwaarloosbaar’ is het risico voor de volksgezondheid, maar het RIVM zegt ook dat de conclusies niet sluitend zijn. Ook externe deskundigen twijfelen. Overigens blijken valdempende rubbertegels in ieder geval veilig te zijn.
 
Het RIVM zendt gemengde signalen uit over hoe veilig een kunstgrasveld met rubberkorrels nu eigenlijk is. ‘Praktisch verwaarloosbaar’ is het risico voor de volksgezondheid, zo wordt gezegd. Maar het RIVM durft kennelijk ook geen 100% garantie te verstrekken. Wetenschappers vragen zich af of de korrels kunnen blijven liggen als het onderzoek geen uitsluitsel geeft. Immers, de korrels ‘bevatten stoffen waarvan bewezen is dat ze kankerverwekkende en ziekmakende eigenschappen hebben.’
‘Waarom zou je als gemeenten, clubs, spelers en – het belangrijkst – ouders van jonge spelertjes überhaupt een risico nemen als de situatie onduidelijk is? Gelukkig zijn er ook instanties – gemeenten, voetbalclubs – die zelf hun verantwoordelijkheid nemen en het zekere boven het onzekere verkiezen’, aldus Griekspoor, multifunctionele onderneming in de civiele techniek uit Nieuw-Vennep. Eén van de vier grote Nederlandse gemeenten heeft besloten dat, om te beginnen, alle trapveldjes met rubberkorrels in het kunstgras worden aangepakt. Griekspoor verwijdert de rubberkorrels en vervangt deze door geschikt zand.
 
Valdempende rubbertegels
In het RIVM onderzoek naar SBR infill voor kunstgras is ook meegenomen of valdempende rubbertegels veilig zijn. Volgens het RIVM zijn ze veilig, mits ze voldoen aan de consumentennorm. Valdempende rubbertegels worden meestal gemaakt van afgedankte autobanden en bevatten Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Dit zijn schadelijke stoffen die onder andere in artikelen van rubber kunnen voorkomen. Voor een veilig gebruik van rubberen artikelen, zoals valdempingstegels, moeten producenten zich houden aan de Europese norm voor PAK’s in consumentenproducten.
Rubberen valdempingstegels zijn consumentenproducten, en rubbergranulaat wordt gezien als een mengsel van stoffen, waarvoor andere normen gelden. Overigens adviseert het RIVM om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten.