Aanpasing N18 Varsseveld-Lichtenvoorde naar BAM

Artikel delen

Rijkswaterstaat verleent BAM de opdracht voor het aanpassen van de N18 tussen Varsseveld en Groenlo. De werkzaamheden betreffen maatregelen die Rijkswaterstaat treft om het huidige tracé Varsseveld-Lichtenvoorde veiliger te maken en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Kenmerkend voor de opdracht is het accent op duurzaamheid.
 
Rijkswaterstaat heeft de toepassing van biobased materialen en/of duurzaam (geproduceerd) beton voorgeschreven. Biobased materiaal bestaat voor minimaal 30 procent uit organisch en recyclebare bestanddelen. Bij de productie van duurzaam beton heeft minimaal 25 procent minder CO2-uitstoot plaatsgevonden, dan bij bestaand beton. BAM zal duurzaam beton toepassen dat met 42 procent CO2-uitstootvermindering is geproduceerd. Het duurzame beton wordt verwerkt in de wanden en de vloeren van de fietstunnels, in de verharding van de twee carpoolplaatsen en in geleidebarrières. Als biobased materiaal wordt hout toegepast in de fietsparkeervoorzieningen en houtvezelbeton in geluidsschermen.
 
Duurzaam inkopen
De aanbesteding van het werk aan de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde past bij de aanpak duurzaam inkopen van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wil met BAM in dit project duurzame materialen inzetten. En daarmee laten zien dat het toepassen van deze materialen technisch gezien zeer goed mogelijk is én leidt tot milieuwinst. Dit project draagt dan ook bij aan de doelstelling om duurzaamheid in infrastructurele projecten te verhogen en het energieverbruik met 20 procent te verlagen. Zo geeft Rijkswaterstaat invulling aan het kabinetsbeleid dat gericht is op groene groei. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat in de Green Deal Duurzaam GWW nauw samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers om de sector duurzamer te maken.
 
Werkzaamheden
BAM gaat diverse maatregelen treffen die de doorstroming van het verkeer en de veiligheid tussen Varsseveld en Groenlo verbeteren. De huidige N18 ter hoogte van Varsseveld en de aansluiting met de A18 en N318 wordt verbreed naar twee rijbanen met twee rijstroken. De maximumsnelheid blijft 80 km/h. Ook zal de aannemer een aantal kruispunten aanpassen bij Varsseveld: de aansluiting N18-A18, het kruispunt N18-Zelhemseweg (N330) en het kruispunt N18-Oostelijke Rondweg (N318). Bij de laatste twee kruispunten worden fietstunnels gerealiseerd. Daarnaast gaat de aannemer twee nieuwe carpoolplaatsen maken, tussen Varsseveld en Lichtenvoorde zogenaamde koude oversteken weghalen en parallelwegen aanleggen, het kruispunt Lichtenvoorde Zuid (N18-Varsseveldseweg) inrichten met verkeerslichten, op verschillende plekken geluidsschermen plaatsen, een openbaar vervoervoorziening aanleggen en er voor zorgen dat de weg goed in het landschap wordt ingepast.