Onderhoud wegen en groen in één contract

Artikel delen

Gedeputeerde verkeer en vervoer Floor Vermeulen van de Provincie Zuid-Holland tekende samen met  Marc Bolier (Krinkels) en Ton Buijink (BAM) het eerste grote contract nieuwe stijl voor dagelijks beheer en onderhoud van de provinciale wegen. Het contract moet leiden tot een reductie van de CO2-uitstoot van 40 tot 50 procent aan het einde van de contractperiode. Dit moet onder meer bereikt worden door het asfalt met een lagere temperatuur en in meer lagen tegelijk aan te brengen.
 
Verdere reductie wordt gerealiseerd door het gebruik van elektrische auto’s en minder kilometers, door de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen. Bij het nieuwe contract wordt het dagelijks beheer meer dan voorheen neergelegd bij de marktpartijen. De provincie maakt prestatieafspraken met Krinkels/BAM en controleert of die worden nagekomen. Binnen die afspraken heeft de combinatie de vrijheid om keuzes te maken in het beheer en onderhoud. Een onafhankelijk extern bureau voert jaarlijks audits uit voor wat betreft de CO2-reductie.
Gedeputeerde Floor Vermeulen: ‘Met dit contract maken we optimaal gebruik van de kennis in de markt en behoren we tot de koplopers in Nederland. De ervaringen die we in dit contract opdoen, zullen een belangrijke rol spelen bij volgende beheer en onderhoudscontracten die we gaan afsluiten.’
Met dit contract wordt ook invulling gegeven aan de Infradeal die enige tijd geleden mede door de provincie is ondertekend. Dit betekent dat gedurende het contract minimaal vier werkplekken beschikbaar komen voor mensen die nu werkloos zijn. Zij gaan werkervaring opdoen, een opleiding volgen om uiteindelijk aan de slag te gaan in de grond- weg- en waterbouw.
BAM/Krinkels gaat de komende tien jaar 150 kilometer wegen en bermen in het oostelijke deel van Zuid-Holland onderhouden. De regio wordt begrensd door Nieuwkoop in het noorden, Gouda in het westen en in het zuiden door de Krimpenerwaard. Met het contract is een bedrag van ruim 33 miljoen euro gemoeid.