Start bouw fly-overs Knooppunt Joure

Artikel delen

Medio januari is gestart met de eerste werkzaamheden rond de bouw van de fly-overs voor het nieuwe knooppunt Joure. In de middenberm is ruimte nodig om de steunpunten voor de fly-overs te kunnen bouwen.

Momenteel zijn de werkzaamheden rondom de aanleg van Knooppunt Joure volop aan de gang. Medio januari startte de bouw van de fly-overs van en naar Sneek, het eerste zichtbare betonwerk. Nadat de rijstroken zijn aangepast kunnen de werkzaamheden in de middenberm starten. De geleiderail wordt verwijderd en er wordt verharding aangebracht. Vervolgens worden er damwanden aangebracht rond de twee bouwlocaties. Daarna worden 25 heipalen van 20 meter lang per steunpunt de grond in geslagen. Daarna start de verdere afbouw.
De wegafzetting zal naar verwachting zo’n 20 weken in beslag nemen waarna de steunpunten aan de zijkanten van de A6 gebouwd zullen worden. In september worden dan de enorme liggers van 50 meter lang over de weg geplaatst.
 
Knooppunt Joure
De grote rotonde bij Joure maakt plaats voor een doorgaande verbinding tussen de A6 en de A7 (Lemmer-Heerenveen). Ten westen van Joure komt een ongelijkvloerse kruising van en naar Sneek. Bij het project hoort ook het verdiepen van de Langwarder Wielen (in samenwerking met het Friese Merenproject) en de aanpak van de entree van Joure inclusief een ovonde, busstation en carpoolterrein.
Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren werken samen in een bestuurlijke alliantie. Elke partij heeft een eigen verantwoordelijkheid binnen het project. Uiteindelijk hebben zij een gezamenlijk doel; namelijk een sterk, veilig en bereikbaar Fryslân.