Seminar: ‘Kabels en leidingen en proactieve regie’

Artikel delen

Hebt u namens uw organisatie (gemeente, netbeheerder, provincie, netbeheerder, et cetera) te maken met, of geeft u wel eens opdracht tot, werken aan kabels en leidingen? Of hebt u te maken met het in goede banen leiden van alle werkzaamheden rondom kabels en leidingen? Dan weet u als geen ander hoe essentieel een goede coördinatie en afstemming tussen alle betrokken partijen is.
 
Tijdens het seminar ‘Kabels en leidingen en proactieve regie’ op 11 april 2017 krijgt u inzicht in de noodzakelijk te nemen stappen binnen uw organisatie, de hierbij betrokken actoren en praktische tips om invulling te geven aan dit onderwerp. Daarnaast is het een uitgelezen mogelijkheid om te netwerken met collega’s van andere gemeenten en medewerkers van netbeheerders. U krijgt de gelegenheid om het geleerde direct in praktijk te brengen.
We gaan graag met u en met ervaringsdeskundigen als Lianne Ritmeijer, Jack Burema, John Ottevanger en Hamid Majaiti in gesprek over onder andere:
 

  • De noodzaak van proactief werken in de ondergrond. Welke actoren zijn hierbij betrokken en welke processen kunnen we onderscheiden? Hoe geeft u richting aan de processen en borgt u deze op duurzame wijze binnen uw organisatie?
  • Hoe gaan gemeenten en netbeheerders om met proactief werken in de ondergrond? Hoe zijn hun organisaties ingericht en welke stappen dienen nog genomen te worden? Hierbij komen zowel voorbeelden van gemeenten als van netbeheerders aan bod die hier al voortvarend mee aan de slag zijn.
  • De  Omgevingswet zal binnen een voorzienbare periode in werking treden. Welke impact heeft deze wet op de huidige werkwijze van de gemeente en netbeheerders en hoe kan proactief werken  een rol spelen?
  • Ter afsluiting een demo van proactief werken in de praktijk. Twee bedrijven (MOOR en SynergieNL) ontwikkelden praktische tools en demonstreren die vrijblijvend.  

 
Voor wie?
Het seminar is bestemd voor de (in)direct betrokkenen bij het werken aan kabels en leidingen, zoals medewerkers van:

  • Gemeenten (Openbare werken, Ingenieursbureau, Ruimtelijke Ordening, Ruimtelijke Planning, et cetera).
  • Netbeheerders (projectleiders, assetmanagers, omgevingsmanagers, et cetera).
  • Overige overheden (provincie, waterschap, Rijkswaterstaat, et cetera).
  • Uitvoerende organisaties (ingenieursbureaus, adviesbureaus, aannemers, et cetera).

 
Datum en locatie

  • 11 april 2017, vanaf 09.00 uur.
  • Van der Valk Amersfoort A1, Ruimtevaart 22 te Amersfoort.

 
Aanmelden en programma
Aanmelden voor dit seminar kan online: www.tele-bs.com/seminars/proactieveregie.
 
Deelname kost slechts € 299,- per persoon, exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief syllabus, alle consumpties, lunch en netwerkborrel. Na inschrijving ontvangt u een factuur, die voor aanvang van het seminar betaald dient te zijn.
 
Informatie
Bekijk voor meer informatie het bijgevoegde programma of neem contact op met Hamid Majaiti, directeur van Tele-BS Kabels en Leidingen, telefoon (06) 11 52 38 17.