Groen masterplan in Brussel

Artikel delen

In Brussel wordt de voormalige industriële opslagplaats Thurn en Taxis duurzaam getransformeerd tot woonwijk, bedrijvencentrum, park en evenementenlocatie. De Belgische architect Vincent Callebaut ontwikkelde hiervoor een masterplan. In dit plan krijgt de voormalige industriële opslagplaats, met een oppervlakte van 135.000 vierkante meter, drie woongebouwen, waarop bomen en planten worden geplaatst. Deze verticale bossen zijn 100 meter hoog. Bij de bouw van de drie panden zegt de architect zoveel mogelijk duurzame materialen in te zetten, zoals hout.
Daarnaast krijgt het Thurn en Taxis-gebied in Brussel een eco-campus met ruimtes voor werk en ontspanning. Bijzonder aan het ontwerp van dit duurzame gebouw is het gebruik van hout als bouwmateriaal en de groenvoorzieningen, die de broeikasgasemissies in de stad moeten absorberen. In het masterplan is ook veel aandacht voor de opwekking en opslag van duurzame energie en duurzame stadslandbouw. Zo beschikken de gebouwen over zonnepanelen, zonnedaken, zonnegevels en energiezuinige installaties. Voor de toepassing van duurzame stadslandbouw krijgt het gebied ruimte voor de toepassing van landbouwtechnieken als aquaponics en vertical farming.