Reconstructie binnenring Alkmaar

Artikel delen

Eind februari is in Alkmaar begonnen met de reconstructie van Overstad met als doel de openbare ruimte en infrastructuur in dit stadsdeel een kwaliteitsimpuls te geven. Met de reconstructie vinden verschillende werkzaamheden plaats waarbij trottoirs, fietspaden, openbare verlichting en groenvoorzieningen worden vernieuwd. De belangrijkste kenmerken zijn een nieuwe groene middenberm en verhoogde fietspaden. Ook wordt de nog niet volledige asfaltverharding van de rijbaan vernieuwd. Dit heeft te maken met het nazakken van de grond na aanleg van de warmteleiding. Om vroegtijdige verzakkingen te voorkomen wordt de rijbaan op een later moment aangepakt. De reconstructie van de binnenring moet er voor zorgen dat de binnenring een groene uitstraling krijgt.