Veilig en efficiënt werken door deskundigheid

Artikel delen

De werkzaamheden in de GWW-sector trekken aan en daarmee wordt de vraag naar deskundig personeel snel groter. Naar verwachting zal er snel een tekort aan ervaren krachten ontstaan. Het gevaar is dat er een beroep gedaan wordt op personeel dat minder deskundig is of dat werkzaam is in andere sectoren.
 
Bij toename van het werk neemt de (werk)druk toe, hetgeen vaak leidt tot ad-hoc situaties, verlies van het overzicht en verminderde grip op de situatie, met als grote veiligheidsrisico’s en faalkosten tot gevolg. De inzet van deskundig personeel voorkomt in veel gevallen onnodige risico’s. Door meer inzicht en vakmanschap van het personeel wordt de uitvoer efficiënter. ‘De factor ‘mens’ is voor een groot deel bepalend als het gaat om de succesfactoren bij de uitvoering van werken in de GWW-sector. Werkinzicht, vakmanschap, vakkennis, ervaring en gedrag spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Johan van Apeldoorn van IPC Groene Ruimte.
 
Opdrachtgevers eisen bewijs van bekwaamheid
Veel ondernemers (her)kennen het belang van deskundig en vakkundig personeel maar geven het geen prioriteit. ‘Ach, zo moeilijk kan het toch niet zijn’ of ‘dat kan toch iedereen’, is een veel gehoord geluid totdat er ongelukken, schades of inefficiënte uitvoeringen plaatsvinden. Dan moet alles op alles gezet worden om toch te voldoen aan de contracteisen op gebied van onder andere tijd, geld en kwaliteit. Het gevolg laat zich raden: stress, discussies, ontevredenheid en ongelukken.
In december 2016 heeft de branche BouwMachines ingezet voor het creëren van ‘meer bewustzijn’ van de veiligheid op de bouwplaats. Met meer aandacht voor de veiligheid zal het aantal ongelukken reduceren. Tijdens de BouwMachines Kennisdag is door onder andere Benno Baksteen (luchtvaartdeskundige en veiligheidsexpert) geconcludeerd en gepresenteerd dat, mede door kennis en kunde, de veiligheid geborgd wordt en efficiëntie wordt bereikt. Steeds meer opdrachtgevers verlangen aantoonbare geschiktheid van medewerkers op de bouwplaats.
Voor aannemers is het van groot belang dat zij de juiste inschatting maken of medewerkers voldoende bekwaam zijn voor de job. Bepaal vooraf welke kwaliteiten en deskundigheid de job vergt en zoek daarbij de medewerker die hiervoor over voldoende aantoonbare kennis en vaardigheden beschikt. Is deze deskundigheid niet beschikbaar? Investeren in medewerkers middels training en opleiding is dan een must. Met aantoonbare kennis maakt u het verschil!
 
Trainingen en opleidingen van IPC
IPC heeft een breed aanbod van trainingen en opleidingen die organisaties en medewerkers helpen bij professionalisering. Zie het schema. Specifieke wensen kunnen afgestemd worden in de vorm van een maatwerk/incompany training of opleidingen.
 
Kijk voor meer informatie op ipcgroen.nl of neem contact op met Johan van Apeldoorn (026-355 0100 of  j.*************@ip******.nl).