Andere kijk op verharding

Artikel delen

Bij verharding denken we al snel aan de toplaag van wegen en paden: asfalt, betonnen of gebakken stenen, beton of een halfverharding. Het moet vooral vlak zijn en waterdoorlatend, zodat we er probleemloos over kunnen rijden, fietsen of lopen. Maar de rol van verharding wordt steeds breder.
 
Het type verharding moet passen in het hedendaagse streven naar circulair bouwen. De verharding moet dus recyclebaar of herbruikbaar zijn na de levensduur. Daarnaast willen we zo min mogelijk onkruid in naden en kieren, vooral nu de chemische bestrijdingsmiddelen (terecht) in de ban zijn gedaan. En met de toenemende kans op zware hoosbuien in het zomerseizoen wordt het waterafvoerende vermogen van de verharding steeds belangrijker.
Ook willen we goed zicht op de weg, plein of stoep voor ons. Dat kan met goede verlichting, maar dat kan ook met reflecterende materialen in de toplaag, die het zicht verbeteren en bovendien minder kunstlicht vragen. Sociale veiligheid, verkeersveiligheid en energiebesparing in één. De verharding kan tevens als energie-opwekker worden gebruikt, door er bijvoorbeeld leidingen met een vloeibaar medium in op te nemen. Deze vloeistof geeft de opgevangen warmte weer af aan een warmtepomp, waarna verdere distributie mogelijk is. En wat te denken van het beter toegankelijk maken van de ondergrondse infrastructuur? Wellicht met opneembare gootvormige delen? En dan denken we tegenwoordig ook al na over het automatisch opladen van rijdende auto’s middels inductie of sensoren in de verharding die metingen doen. The sky is the limit! Verharding is dus meer dan die strook asfalt of stenen die gedachteloos onder uw voertuig doorschuift. Er zit toekomst in!
 
Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur GWW-Totaal