Zilveren Beton Bewust|CSC certificaten voor Cementbouw

Artikel delen

Tijdens Building Holland 2017 zijn op 12 april de eerste Beton Bewust|CSC certificaten uitgereikt. Cementbouw mocht als één van de eerste twee betonmortelbedrijven in de wereld zilveren certificaten in ontvangst nemen. De zilveren certificaten vielen ten deel aan vier betoncentrales van Cementbouw, te weten Akersloot, Haarlem, Diemen en Almere.
 
André Barendregt, directeur Cementbouw Betonmortel, ontving de certificaten uit handen van Arjan van der Drift van KIWA. André: “We zijn heel trots op deze zilveren certificaten. Als een van de vooraanstaande organisaties binnen onze sector neemt Cementbouw duurzaamheid heel serieus. Zowel binnen het productieproces, de logistiek en het personeelsbeleid als in onze relatie met opdrachtgevers nemen wij onze verantwoordelijkheid en speelt duurzaamheid een voorname rol. Duurzaamheid stimuleert Cementbouw tot productontwikkeling en innovaties.”
 
“Daarom staat Cementbouw ook vierkant achter de ontwikkeling van het CSC-certificatiesysteem, dat nu geharmoniseerd is met het Beton Bewust keurmerk, dat wij al een aantal jaren voeren. Eind 2015 hebben wij al actief meegewerkt aan de pilotfase van het  nieuwe systeem. Wij omarmen het feit dat onze sector hiermee zichtbaar duurzamer wordt en de transparantie nog verder wordt verbeterd.”
 
Beton Bewust|CSC
Afgelopen drie jaar heeft de Concrete Sustainability Council (CSC) een wereldwijd certificatiesysteem ontwikkeld om verantwoord gewonnen grondstoffen voor de productie van beton toe te passen. Het systeem geeft ook inzicht in de mate waarin een bedrijf actief is op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en kent beoordelingscriteria op grondstoffen, de bron of herkomst, de productie en verschillende economische, sociale en ecologische factoren.
 
Voor de Nederlandse markt zijn de beoordelingscriteria aangepast aan de lokale omstandigheden en wet- en regelgeving. De criteria zijn ook geharmoniseerd met het keurmerk Beton Bewust met als doel een eenduidig systeem voor de Nederlandse markt te lanceren, dat valt onder de wereldwijde CSC standaard en geldt voor: verantwoord gewonnen grondstoffen, verantwoord geproduceerd beton en verantwoord inkopen van beton. Beton-, cement- en grondstofleveranciers worden door een onafhankelijke certificeringsinstelling gecontroleerd. Daarna wordt een certificaat (brons, zilver, goud en platina) afgegeven. Vooralsnog is het zilveren certificaat het hoogste dat is uitgereikt.