MKB Toets gepresenteerd in Tweede Kamer

Artikel delen

Ook EZ zet in op MKB-Toets
 
Een brede mkb-delegatie ondernemers en bestuurders was onder aanvoering van MKB Nederland voorzitter Michaël van Straalen op 15 februari aanwezig in Den Haag bij de presentatie van de uitwerking van de MKB Toets aan de leden van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken. MKB INFRA maakte deel uit van een delegatie van ruim 20 ondernemers en bestuurders van de AFNL om het belang van deze toets te ondersteunen.
 
Vorig jaar hebben AFNL en NOA in hun notitie met het oog op de verkiezingen deze MKB Toets voorgesteld. Vervolgens is deze overgenomen door MKB-Nederland. Daarna is bij de begrotingsbehandeling van Economische Zaken, de motie Monasch kamerbreed ondersteund om te komen tot een MKB Toets op wet- en regelgeving. Hiermee moet worden voorkomen dat wetgeving hoog overvliegt, niet functioneert of moet worden bijgesteld, zoals de laatste jaren veelvuldig gebeurt.
 
Wetgeving mkb-proof
‘De MKB Toets, verankerd in het MKB Statuut, moet een toets vanuit de echte mkb-praktijk zijn. Hiermee kan met een vast/variabel panel, bestaande uit mkb-bedrijven uit relevante sectoren, worden nagegaan, vaak binnen een half jaar, of iets werkt of niet. Of er onverwachte neveneffecten zijn en of moet worden bijgesteld. Deze MKB Toets moet gaan gelden voor alle mkb-bedrijven – dus tot 250 medewerkers – en voor zowel nieuwe als bestaande wet- en regelgeving’, zo hield AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis de leden van de commissie voor bij de presentatie van de uitwerking. Hij maakte hierbij meteen gebruik van de gelegenheid om de kamerleden te complimenteren met het aannemen van het wetsvoorstel terugdringen lange betaaltermijnen: ‘Wij zijn erg blij dat u via deze weg het gedrag van opdrachtgevers die betaaltermijnen oprekken wilt corrigeren. De wijze waarop deze wet tot stand is gekomen, is al bijna het begin van een MKB-Toets.’
 
Ook minister over de streep
MKB INFRA-voorzitter Philip van Nieuwenhuizen schetste hoe een MKB Toets zou kunnen voorkomen dat onnodig wordt geclusterd via nieuwe termen als assetmanagement bij aanbestedingen. Hij gaf verder het belang van permanente evaluatie op aanbestedingsbeleid aan. NOA-voorzitter Hendrik Ruys betoogde kernachtig hoe de problemen van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte waren te voorkomen als er een MKB Toets op wetgeving was geweest. Op de dag van de aanbieding in de Tweede Kamer liet ook de minister van EZ weten tot een MKB-Toets op wet- en regelgeving te willen komen. Een doorbraak in het denken op dit ministerie.