Het oude loslaten – wie durft?

Artikel delen

Het klinkt ernstig; het gaat ook echt ergens over: ‘samen antwoord geven op zeer dringende maatschappelijke vraagstukken’. Daar is nu zelfs een nationaal innovatieprogramma voor opgesteld, door en voor de héle bouwsector.  
 
Met deze Bouwagenda, gelanceerd op 28 maart, gaan we de gevolgen van klimaatverandering te lijf, net als uitputting van grondstoffen, energietransitie, verduurzaming, digitalisering, vergrijzing, verstedelijking en de grote vervangingsopgave. Enorme uitdagingen waarvoor we ons in Nederland hard moeten maken om kwaliteit van leven te kunnen behouden.
Onze sector speelt een sleutelrol in de aanpak van deze opgaven. Daardoor biedt deze Bouwagenda onze bouw- en infrasector een geweldige kans. We werken samen met de overheid, opdrachtgevers, kennisinstellingen en we weten precies wat en hoe we nu letterlijk aan een toekomstbestendig Nederland gaan bouwen voor onze kinderen.
Dat is een toekomst met bruggen, wegen, tunnels, sluizen en riolering die toekomstbestendig zijn. Met een infrastructuur die slim, veilig en optimaal te gebruiken is. Een toekomst waarin huizen, andere gebouwen en gebieden leefbaar, gezond, veilig, energieneutraal en circulair zijn.
We staan aan de vooravond van een ommekeer in onze sector. De achterstand van de crisis gaan we wegwerken. Er komen veel, heel veel banen voor wie wil meedoen. Natuurlijk zijn er mensen die niet willen, of die ‘het-allemaal-nog-maar-moeten-zien’. Die mogen zurig blijven doen wat ze deden – en krijgen dan ook wat ze kregen, of minder nog.
Hier is moed nodig, enthousiasme, ofwel ondernemingszin. Niet solo, niet ten koste van anderen, nee, het gaat om intensieve samenwerking en ‘samen aan de slag’. Dat vraagt ook meer inlevingsvermogen, in de problemen van de ander. Meer ons best moeten doen elkaars taal te spreken. Open het gesprek in gaan om tot de beste oplossing te komen.
Het vraagt dus ook moed om de oude aanpak los te laten. Geen rapporten meer, maar experimenten. Werkende weg de juiste aanpak vinden, de juiste oplossing voor een specifiek probleem.
De slogan van de Bouwagenda is ‘Bouwen aan de kwaliteit van leven’. Dat is geweldig om te mogen doen.
 
Maxime Verhagen
Voorzitter Bouwend Nederland